Waar ben ik ?
Buurman geeft kop koffie over de schutting aan buurvrouw
Datum 08 | 08 | 2017

Buurtbemiddeling

De gemeente vindt het belangrijk dat u zich als bewoner of ondernemer veilig voelt. Ook in uw buurt. Als er veiligheidsproblemen zijn, meld dit dan bij de politie, bij de gemeente of bij hulpverlenende instanties. Dan kunnen zij, samen met u, sneller en beter werken aan een betere situatie. In veel gevallen biedt buurtbemiddeling uitkomst.

Conflict in uw eigen straat? Schakel Buurtbemiddeling in!

Geluidsoverlast, ruzie om een parkeerplek, pesterijen, intimidatie, overlast van huisdieren, spelende kinderen of geschillen over de tuin. Diverse organisaties, zoals politie en gemeenten hebben er de handen vol aan. Het behandelen van de klachten en het oplossen van problemen kost alle partijen jaarlijks honderden uren. Buurtbemiddelaars kunnen een oplossing zijn.

Buurtbemiddelaars

Bemiddelaars zijn (getrainde) vrijwilligers, die ingeschakeld worden om conflicten naar tevredenheid op te lossen. Ze zijn neutraal en wonen niet in de wijk waar zij als bemiddelaar optreden.

Werkwijze van bemiddelaars

Degene die een probleem heeft en daar zelf niet uitkomt, vraagt hulp bij buurtbemiddeling. Vervolgens komen er twee bemiddelaars op bezoek. Die horen het verhaal aan en gaan daarna praten met de andere partij. Onder begeleiding van de bemiddelaars worden beide partijen bij elkaar gebracht en wordt er samen naar een oplossing gezocht. De vrijwilligers van buurtbemiddeling in Bergen worden begeleid en ondersteund door een professionele projectleider. In 2015 waren er 47 meldingen waarvan er in januari 2016 40 succesvol waren afgerond.

Bemiddeling nodig?

Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? Dat kan door te bellen of de website te bezoeken:

Overlast van jeugd

Heeft u overlast van jeugd? Dit kunt u melden bij het jongerenwerk in de gemeente Bergen. U kunt bellen met:

Na een melding neemt het jongerenwerk contact op met de groep die de overlast veroorzaakt, legt de groep uit waar de klacht overgaat en zoekt samen met hun naar een oplossing. Jongerenwerk koppelt dit terug aan de melder. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig, maar meestal wordt er toch snel een oplossing gevonden waarin iedereen zich kan vinden.

Algemene telefoonnummer bij overlast

Het helpt als buurtbewoners en ondernemers ook een oogje in het zeil houden en overlastgevers aanspreken op hun gedrag. Is dit niet mogelijk, of voelt u zich hier niet prettig bij, bel dan:

  • politie: (0900 - 88 44)
  • in noodgevallen altijd:112
Terug naar boven