Waar ben ik ?
Mensen op weg naar het werk
Datum 19 | 10 | 2016

Werk en Inkomen

Zit u na 1 januari 2015 zonder werk en/of u heeft geen recht (meer) op een WW-uitkering en u kunt zich financieel niet redden?  Dan kunt u een beroep doen op het Sociaal Team

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

De Participatiewet vervangt:

  • de Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
  • een groot deel van de Wajong

Veranderingen door de Participatiewet

  • WSW en Wajong: geen verandering, mits ingestroomd voor 1 januari 2015. Voor inwoners van de gemeente Bergen die voor 1 januari 2015 zijn ingestroomd in de WSW en een dienstverband hebben, verandert er niets. Dat geldt ook voor mensen met een Wajong-uitkering die niet kunnen werken.
  • Bijstandsuitkering:  wel verandering vanaf 1 januari 2015.  Vanaf 1 januari 2015 valt u automatisch onder de Participatiewet. Voor veel mensen betekent dit dat de uitkering in 2015 lager is. Ook worden de regels strenger. Daarom biedt de gemeente u bijvoorbeeld training en scholing. Daarmee vergroot u uw kans op werk.

Meer informatie over de Participatiewet kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid .

Regels in ons sociale stelsel

Wilt u meer weten over de sociale wetgeving en de regels die voor u gelden? Kijk dan op de site van Weet hoe het zit .

Werkeloos of arbeidsongeschikt

Bent u onlangs werkloos of arbeidsongeschikt geworden of is uw inkomen om een andere reden onder het minimum gekomen, dan kunt u bij het UWV Werkbedrijf  navragen of u  in aanmerking komt voor een uitkering. U kunt ook informatie vinden over het aanvragen van uitkeringen in ons Digitale loket (zie hieronder).

Informatie, aanvragen en regelen via ons Digitale loket

Voor diverse onderwerpen over Werk en inkomen kunt u terecht in ons digitale loket. Als u klikt op het betreffende onderwerp, wordt u direct doorgeschakeld naar ons digitale loket waar  u meer informatie kunt vinden:

Bijzondere bijstand / minimaregelingen

Heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen? Voor sommige bijzondere noodzakelijke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Behoort u tot de groep mensen met een minimum inkomen en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of heeft u schoolgaande kinderen of bent u chronische ziek? Dan komt u misschien in aanmerking voor één van onze minimaregelingen:

 

site_backtotop.png