Waar ben ik ?
Datum 13 | 07 | 2015

Wonen en Leven

Afval

Het afvalbedrijf HVC verzorgt voor de gemeente Bergen de afvalinzameling. Voor alle vragen, informatie en meldingen over afval in de gemeente kunt u terecht bij HVC De website wordt in een nieuw venster geopend. Wilt u bijvoorbeeld de afvalkalender inzien of wilt u grof vuil of snoeiafval aanbieden? Of is uw rolcontainer kapot? Lees meer

Belastingen

U woont in de gemeente, heeft een bedrijf of bent eigenaar van een pand? Dan ontvangt u een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. De belastingzaken worden voor gemeente Bergen door Cocensus uitgevoerd. Dit is een gemeenschappelijke regeling van diverse gemeenten. Lees meer

Duurzaam leven

We willen de gemeente Bergen schoner, groener en milieuvriendelijker maken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daar hebben we u als inwoner ook voor nodig. U kunt meehelpen aan een duurzamere gemeente! Wilt u weten hoe u dit kunt doen? Lees meer

Huisvesting

Beheer en verhuur van woningen wordt in onze gemeente gedaan door Kennemerwonen De website wordt in een nieuw venster geopend. Op hun website kunt u het aanbod inzien en relevante informatie voor (aspirant)huurders vinden. Of wilt u een urgentieverklaring? Of wilt u een woning kopen en wilt u in aanmerking komen voor een starterslening? Lees meer

Meedoen in uw buurt

Gemeente Bergen vindt het belangrijk u te betrekken en inspraak te geven bij wat er speelt in uw dorp, buurt  en straat en dat u zich thuisvoelt in onze gemeente. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen onze coördinatoren Wijkgericht werken en de wijkverenigingen. Lees meer

Milieu

Wilt u advies over het nemen van duurzame maatregelen in en om het huis? Of wilt u een klacht melden over bijvoorbeeld geluidsoverlast door bedrijven? U kunt hiervoor terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Lees meer

Recreatiewoningen

Als u permanent in een recreatiewoning woont, hebt u toestemming van de gemeente nodig. Wonen in een recreatiewoning mag namelijk niet zomaar en daarom is de gemeente genoodzaakt  op te treden als u geen toestemming heeft. Of u wel of geen toestemming krijgt, hangt af van veel verschillende factoren. Lees meer

Vliegverkeer

Als u overlast ondervindt van vliegtuiggeluid kunt u dit online of telefonisch melden. Gemeente Bergen werkt samen met andere gemeenten aan een regionale nota, met als uitgangspunt de wens voor verdergaande hinderbeperking door vliegtuigoverlast. Lees meer

 

Terug naar boven