Waar ben ik ?
Donkere lucht met regenboog
Datum 15 | 07 | 2016

Milieu

Wilt u advies over het nemen van duurzame maatregelen in en om het huis? Of wilt u een klacht melden over bijvoorbeeld geluidsoverlast, stank-of geuroverlast door bedrijven? U kunt hiervoor terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De website wordt in een nieuw venster geopend

De RUD NHN voert de milieutaken voor de gemeente Bergen uit. RUD NHN is voortgekomen uit een fusie tussen de milieudiensten Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, zes gemeenten en de provincie Noord-Holland. Met 120 specialisten onder een dak en een zeer uitgestrekt werkgebied (van Castricum tot Texel), voert de RUD NHN de milieutaken uit.

Kwaliteit verhogen

Met de samenvoeging van de milieutaken zoals:

  • handhaving
  • vergunningverlening
  • toezicht en milieuadvisering

wil de RUD NHN de kwaliteit van de dienstverlening naar gemeenten en provincie verder verbeteren. Taken kunnen beter op elkaar worden afgestemd, waardoor de aanpak richting bedrijven binnen het werkgebied van de RUD NHN eenduidiger wordt.

Specialisten

Bij de RUD NHN werken onder andere:

  • bodem-, geluid-, klimaatspecialisten
  • handhavers
  • vergunningverleners
  • juristen

Voor meer informatie en/of het melden van een klacht kunt u terecht op de eigen website van de Regionale Uitvoeringsdienst De website wordt in een nieuw venster geopend. U kunt ook telefonisch een klacht of een bijzonder voorval door een bedrijf melden. Zie de contactgegevens.

Contact

Het RUD NHN is telefonisch 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via:

Terug naar boven