Waar ben ik ?
Recreatiewoningen
Datum 15 | 07 | 2016

Recreatiewoningen

U woont permanent in een recreatiewoning. Daar hebt u toestemming van de gemeente voor nodig, want wonen in een recreatiewoning mag niet zomaar en de gemeente treedt er tegen op.

Hoe krijgt u toestemming?

Als u al voor 1 april 2008 in een recreatiewoning woonde, kunt u onder bepaalde voorwaarden, een gedoogbeschikking* krijgen zodat u in die recreatiewoning kunt blijven wonen. U kunt toestemming vragen door het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gedoogbeschikking moet de recreatiewoning aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De recreatiewoning is ‘legaal’. Dat betekent dat het met vergunning tot recreatiewoning is gebouwd of het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt om op het perceel een recreatiewoning te bouwen.
  • De recreatiewoning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dit toont u zelf aan door een bedrijf (bijvoorbeeld een bouwadviesbureau) in te schakelen dat u na toetsing een certificaat overhandigt waaruit blijkt dat uw recreatiewoning aan de gestelde eisen voldoet.
  • De recreatiewoning voldoet aan de milieuwetgeving. Wij toetsen voor u of uw recreatieverblijf voldoet aan de relevante milieuwetgeving als u een aanvraag indient.

Wat als u na 1 april 2008 in de recreatiewoning bent gaan wonen?

Dan mag u niet in de recreatiewoning blijven wonen. De gemeente treedt daar tegen op. Voor uitzonderlijke en schrijnende gevallen is er de overbruggingshuisvesting. Op basis van die regeling mag u dan nog maximaal 3 jaar in de recreatiewoning blijven wonen. Naast de reguliere bewijsmiddelen - zoals een vergunning en een bouwcertificaat - dient u dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U hebt een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Bergen.
  • U komt binnen drie jaar in aanmerking voor een reguliere woning in de gemeente Bergen (of in een andere gemeente).
  • U beschikt nu niet over een redelijke andere vorm van huisvesting dan het huidige recreatieverblijf.
  • U kunt aantonen dat er dringende en uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor u in het recreatieverblijf moet blijven wonen.
  • Er is geen sprake van recidiverend gedrag.

Wilt u in aanmerking komen voor overbruggingshuisvesting? Dan moet u aantoonbaar voldoen aan deze vijf voorwaarden.

Wat als u geen toestemming hebt?

Als u geen toestemming hebt om in de recreatiewoning te wonen moet u de recreatiewoning verlaten. We hebben beleidsregels (pdf-1,8Mb) opgesteld waarin staat hoe we optreden tegen mensen die zonder toestemming in een recreatiewoning wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie klikt u op een van onderstaande links of belt u met ons informatiecentrum op telefoonnummer:  (072) 888 00 00.

Handige links:

* Als u al vóór 31 oktober 2003 in de recreatiewoning woonde, kunt u naast de gedoogbeschikking ook een persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het strijdige gebruik aan te vragen. Deze vergunning geeft u (net als de persoonsgebonden gedoogbeschikking) de mogelijkheid om in de recreatiewoning te blijven wonen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning zijn wel strenger. Meer hierover leest u in de toelichting op het aanvraagformulier (pdf-75kb)

Terug naar boven