Waar ben ik ?
Vliegtuig in de lucht
Datum 17 | 03 | 2017

Vliegverkeer

Inwoners van de gemeente Bergen ervaren steeds meer hinder van vliegtuiggeluid. Onze gemeente ligt ten noorden van aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan van Schiphol. De meeste overlast ontstaat  doordat vliegtuigen laag (tot 600 meter) overvliegen en boven Bergen een bocht nemen om de landing in te zetten richting de Polderbaan.

Overlast melden

Als u last heeft van vliegtuiggeluiden, dan kunt u dit online melden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol of telefonisch via (020) 601 55 55.

Beperkte invloed gemeente

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen werken samen aan een regionale nota met als uitgangspunt de wens voor verdergaande hinderbeperking door vliegtuigoverlast. De nota zal een eigen agenda bevatten met actiepunten die relevant zijn voor de regio. Meer hierover kunt u lezen op de website van Omgevingsdienst IJmond.

De invloed die gemeente Bergen kan uitoefenen op Schiphol is zeer beperkt. Bergen valt buiten de geluidscontouren en kan daardoor geen lid worden van de Omgevingsraad Schiphol. De laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten over Schiphol zijn te volgen op de website www.vlieghinder.nl

Aanbevelingen van omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond heeft in opdracht van acht samenwerkende gemeenten, waaronder gemeente Bergen nh in de regio IJmond-Alkmaar en in samenwerking met Platform Vlieghinder Regio Castricum aanbevelingen gedaan om de vlieghinder te beperken.  Meer informatie kunt u vinden in het Rapport onderzoek nachtvluchten en de Berekeningen van de piekniveau's.

site_backtotop.png