37 partijen ondertekenen deal circulair slopen gebouwen

37 partijen in Noord-Holland, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en Kennemer Wonen, gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren. Zij ondertekenden vrijdag de circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, een initiatief van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland. In de deal zijn gezamenlijk met de deelnemende partijen afspraken gemaakt over het circulair slopen van gebouwen.

Circulair slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen in andere bouwprojecten weer worden gebruikt.

Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland voor Circulaire Economie: “Om de regionale samenwerking in het circulair bouwen en slopen te bevorderen zijn we met Circulair Westfriesland een traject gestart. Samen met ketenpartners zoals onder andere bouwpartijen, aannemers, projectontwikkelaars, sloopbedrijven, woningcorporaties en gemeenten hebben we onderzocht hoe materialen uit gebouwen veilig gesteld kunnen worden voor toekomstig hergebruik door het opstellen van oogstvoorschriften. De samenwerking met deze partijen is vastgelegd in de deal waarbij alle partijen hebben toegezegd om in 2024 in ten minste 50% van alle gebouwen die gesloopt worden deze circulaire oogstvoorschriften toe te passen en binnen 2 jaar volledig circulair te slopen”.

Circulaire bouw

De overheid werkt toe naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Een circulaire economie waarin materialen en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt waardoor ze behouden blijven en er steeds minder primaire grondstoffen nodig zijn. De bouwsector in Nederland is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik. De potentie van het hergebruiken van grondstoffen in deze sector wordt nu nog onvoldoende benut. Voornamelijk omdat er nog gesloopt wordt zonder rekening te houden met de mogelijkheden voor hergebruik van materialen en de toepassing hiervan in (nieuw)bouwprojecten.

Vergroten aanbod circulaire grondstoffen

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker vertelt: “De circulaire oogstvoorschriften bij de sloop van gebouwen zijn samen met de deelnemende partijen opgesteld en moeten zorgen voor een groter aanbod van circulaire bouwmaterialen. Daarnaast bevat de deal ook afspraken over het stimuleren van ketensamenwerking tussen partijen en het ontwikkelen en delen van kennis.”