Aankoop Karel de Grotelaan 13

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om de woning aan de Karel de Grotelaan 13 in Bergen aan te kopen. De gemeente is al eigenaar van drie andere woningen in dit blok: nummer 11, 15 en 17. Het betreft 4 woningen onder één kap. Het woningblok is als geheel aangewezen als gemeentelijk monument. 

De gemeente wil uiteindelijk het hele blok verduurzamen. Dat is gemakkelijker en efficiënter als alle woningen in bezit van de gemeente zijn.

Het woningblok grenst aan de Harmonielocatie. Deze locatie wordt herontwikkeld; de verwachting is dat de herontwikkeling begin 2025 start. Voor de woningen aan de Karel de Grotelaan 11, 13, 15 en 17 is nog geen structurele invulling bekend. Dat is vermoedelijk niet eerder bekend dan dat de Harmonielocatie gereed is.

Dienstwoning

Zolang de structurele invulling onbekend is, wordt nummer 13 ter beschikking gesteld aan de burgemeester. Hij mag deze woning gedurende zijn ambtsperiode gebruiken als dienstwoning. De planning is dat de burgemeester er half 2024 zijn intrek neemt. Als hij geen burgemeester meer is, verlaat hij de woning. Dit doet hij ook als de woning nodig is voor eventueel ander gebruik. De gemeente voorziet dan in een passend alternatief.

Met de burgemeester wordt een gebruiksovereenkomst gesloten voor het gebruik van de woning. Hij betaalt een maandelijkse bijdrage van 18 procent van zijn brutosalaris aan de gemeente. Dat is inclusief gas, water en elektra. Dit is conform de daarvoor geldende landelijke regeling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Verzoek commissaris

De commissaris van de Koning in Noord-Holland vroeg eerder in een brief aan de gemeenteraad om aandacht voor de woonsituatie van de burgemeester. Ook voor een burgemeester is het met de krapte op de woningmarkt lastig om een betaalbare (huur)woning te vinden, terwijl hij wettelijk verplicht is om in de gemeente te wonen. Omdat de woningprijzen in de gemeente Bergen hoog zijn en het salaris is gebaseerd op het inwonertal van de gemeente, is het voor hem geen optie om zelf een woning te kopen. Daar komt bij dat een burgemeester voor zes jaar wordt aangesteld, wat enige onzekerheid met zich meebrengt.