Adviesraad Sociaal Domein Bergen zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken, die het sociaal domein betreffen: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de wetten over de jeugd.

De Adviesraad kijkt vooral naar de gevolgen voor de inwoners en hoe de communicatie met de inwoners is gegaan. De leden van de adviesraad zijn actieve en betrokken inwoners uit één van de dorpskernen van de gemeente Bergen. 

De functie

De adviesraad werkt met aandachtsgebieden, zoals:

  • De Wmo,
  • Jeugdwetten en/of
  • De Participatiewet

We zijn op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring op dit gebied. Een lid van de adviesraad wordt gevraagd zich regelmatig op de hoogte te stellen van de uitvoerbaarheid en werkelijke uitvoering van deze wetten bij de inwoners van de gemeente Bergen.

Gemiddeld 10 tot 15 uur per maand

De adviesraad vergadert ongeveer 10 x per jaar op de 2e woensdagavond van de maand. Daarnaast bieden wij veel gelegenheid uw kennis op het gebied van het sociaal domein actueel te houden. De tijdsinvestering is gemiddeld 10 tot 15 uur per maand.

Wat vragen wij

Voor deze functie vragen wij mensen met kennis van en betrokkenheid bij het sociaal domein. Verder bent u kritisch en onderzoekend, met oog voor de verschillende belangen van alle betrokkenen. U heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

Wat bieden wij

Een adviesraad met betrokken leden en levendige discussies. Samen met u gaan wij de uitdaging aan om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sociaal domein van de gemeente Bergen.

U ontvangt een vrijwilligersvergoeding op basis van de gemeentelijke regeling. 

Meer informatie of reageren

De gesprekken zijn in april 2024.

  • Voor meer informatie neemt u contact op met de Helen Veenendaal, voorzitter van de adviesraad, telefoonnummer: 06 12 96 75 80.
  • Uw reactie met uw motivatie en een beknopt CV kunt u tot 15 april 2024 sturen aan de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Bergen (NH): h.veenendaal1@quicknet.nl
  • Meer informatie, bijvoorbeeld over de uitgebrachte adviezen, vindt u op de website van de adviesraad.