Begroting 2023

Ook dit jaar hebben we alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen weergegeven in een infographic; een visuele weergave die een kijkje geeft in het financiële reilen en zeilen van de gemeente.

De Begroting 2023 heeft een omvang van circa € 92 miljoen. Dat is een fors bedrag. Dat bedrag geven we uit aan de dienstverlening aan u en andere inwoners en wordt verworven via lokale belastingen en geld dat we krijgen van de Rijksoverheid om rijkstaken mee uit te voeren.

Naast de begroting voor 2023 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren; de meerjarenbegroting. Het is goed te weten dat de gemeente Bergen een zogenaamd meerjarig sluitende begroting heeft. Dat betekent dat de komende jaren de uitgaven in ieder geval gelijk of lager zijn dan de inkomsten. Een begroting is natuurlijk een momentopname; er kan altijd iets veranderen waardoor er minder of juist meer te besteden is in de toekomst.

Onzekerheid

Op dit moment zijn er thema’s die veel, ook landelijke, aandacht vragen en tot onzekerheid leiden met betrekking tot financiën en het behalen van doelstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om de oorlog in Oekraïne, de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de woningmarkt, de hoge energiekosten en inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt en de stikstofproblematiek.

De hoge energielasten treffen niet alleen de inwoners van de gemeenten, maar ook onze maatschappelijke instellingen. Op dit moment wordt daarom onderzocht wat de eventuele problemen voor deze instellingen zijn en hoe we daar als gemeenschap bij kunnen ondersteunen.

De lokale lasten

Het college blijft werken aan een financieel gezonde gemeente, waarin de inkomsten en uitgaven in balans blijven. Wij streven naar zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. De OZB en rioolheffing worden in 2023 met slechts 2% verhoogd. De afvalstoffenheffing gaat daarentegen met 2% omlaag.

De volledige begroting is te vinden op de pagina begroting​​​​​​​.