Bijeenkomsten opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen bij Broekakkers

Sinds oktober vangt het COA 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op bij groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. De groep meiden wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Uitnodiging koffiemoment COA op 25 november

Om op een informele manier kennis te maken met het team en de amv’s die hier tijdelijk verblijven, nodigt het COA buurtbewoners uit op zaterdagmiddag 25 november van 14.00 tot 16.00 uur voor een kennismaking/koffiemoment bij groepsaccommodatie Broekakkers, Noordvelderweg 5 in Egmond-Binnen. 

Uitnodiging informatiebijeenkomst op 4 december

Daarnaast houdt de gemeente Bergen een tweede informatiebijeenkomst over de opvang van amv’s bij groepsaccommodatie Broekakkers. Deze bijeenkomst vindt plaats op 4 december, van 19.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen. Inloop is vanaf 18.45 uur. Tijdens deze avond kunnen buurtbewoners hun vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken met burgemeester Lars Voskuil, medewerkers van het COA en de wijkagent.