Boomveiligheidscontrole: hoe gaat het met 9.000 bomen?

Eind oktober is de controle van de boomveiligheidsgestart. De boominspecteur controleert 9.000 bomen in Bergen, de Egmonden, Schoorl en Groet. De controle duurt 3 tot 4 weken.

Tijdens de inspectie wordt duidelijk of een boom een boom zonder problemen, een risicoboom of een attentieboom is. Voor elke soort boom gelden verschillende maatregelen. 

3 soorten bomen

Er zijn 3 soorten bomen:

  • boom zonder problemen,
  • risicoboom en
  • attentieboom.

Voor een boom zonder problemen nemen we geen maatregelen. Deze bomen zijn gezond en in goede staat en worden eens in de drie jaar geïnspecteerd.

Voor een risicoboom zijn meerdere maatregelen mogelijk. we kunnen de boom snoeien, waarbij we dood hout of gevaarlijke takken verwijderen. Hierna is de boom weer veilig en registreren we de boom als boom zonder problemen. Als een boom zwaar verrot of aangetast is, kan dit betekenen dat de boom niet stevig (instabiel) wordt of een stambreuk krijgt. In dat geval kan een boom voor de veiligheid worden gekapt. Hiervoor vragen we dan een kapvergunning aan. Als er acuut gevaar is, komt er een noodkapvergunning om een boom direct te kappen. Het normale proces om een kapvergunning aan te vragen duurt ongeveer 8 weken. De kap vindt dan ongeveer 3 tot 4 maanden later plaats. 

Een attentieboom is een boom met een probleem, bijvoorbeeld door rotting of een schimmel. Dit soort bomen inspecteren we jaarlijks, tot het moment dat het probleem een risico wordt. Dan vragen we een vergunning aan om de boom te kappen.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de boomveiligheidscontrole? Neem dan contact op met de gemeente via de Fixi applicatie. De Boominspecteurs beantwoorden geen vragen over de staat van een boom.