De volste bak het eerste geleegd

Alle 181 ondergrondse containers in de gemeente Bergen krijgen in oktober een sensor die meet hoe vol de container is. Met die informatie kan dan de route van de vuilniswagen worden bepaald en worden de volste containers als eerste geleegd. Vanaf 1 januari 2023 treedt het systeem al in werking. Dan neemt de BUCH-werkorganisatie de afvalinzameling overneemt van HVC.

Voor de chauffeurs van de afvalwagens betekent dit dat zij straks geen vaste routes meer rijden; de route wordt dan elke dag bepaald op basis van de metingen van de sensoren. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat er zo meer vuil kan worden opgehaald, met minder voertuigen.