Frits David Zeiler ontvangt Muzepenning

Burgemeester Voskuil reikt de Muzepenning uit aan Frits David Zeiler

Frits David Zeiler uit Bergen werd verrast met de Muzepenning van de gemeente Bergen. Burgemeester Lars Voskuil reikte de onderscheiding uit tijdens de officiële opening van de Monumentendagen in het Huys Egmont. De heer Zeiler wist niet dat de burgemeester hem zou verrassen met de Muzepenning. 

Voor de opening was Frits David Zeiler gevraagd om een korte inleiding te geven. De Bergense historicus heeft de teksten geschreven voor de nieuwe brochure van de Monumentendagen. Daarna overhandigde hij het boekwerkje aan wethouder Arend Jan van den Beld.

Muzepenning voor inzet kunst en cultuur

De gemeentelijke onderscheiding is in de jaren vijftig ingesteld om personen te eren, die een bijzondere inzet hebben gedaan voor kunst en cultuur in de gemeente Bergen. De penning is aan Frits David Zeiler toegekend, omdat hij zich langdurig heeft ingezet voor de lokale geschiedenis en het behoud van erfgoed. 

Canon van Bergen en Egmond

Hij schreef artikelen en boeken over de geschiedenis en monumenten in Bergen, Bergen aan Zee en later ook Egmond. Zoals: Bergen, dorp vol monumenten (1975), de Canon van Bergen (2015) en de Canon van Egmond (2019). Voor de kroniek van de Historische Vereniging Bergen schreef hij 28 artikelen. En voor veel tentoonstellingen van het museum Het Sterkenhuis schreef hij de catalogi.

Daarnaast was hij jarenlang actief voor het gemeentemuseum Het Sterkenhuis (1976-1990, 2000-2018) en de Stichting Historisch Egmond. En hij zette hij zich in voor het monumentenbeleid.

Respect voor landschap, natuur en erfgoed

Veel gemeenten claimen het. Bergen is het: de mooiste gemeente van Nederland. Dat behouden we alleen als we met respect omgaan met ons landschap, onze natuur en ons cultuurhistorisch erfgoed. Onder andere door de inzet van Frits David Zeiler weten we wat onze geschiedenis is, wat ons erfgoed is en welke verhalen daarbij horen. Dat helpt ons om respectvolle keuzes te maken, zodat onze gemeente aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Naar overzicht