Ondertekening Woondeal 2.0 voor meer én betaalbare woningen

Op 14 maart zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen. Dit deed ze samen met onder andere de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge.

40.000 nieuwe woningen in de provincie

Met het ondertekenen van de woondeal wordt een afspraak gemaakt tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord om tot en met 2030 maar liefst 40.000 nieuwe woningen te bouwen. 

Gemaakte afspraken

In de Woondeal hebben de provincie en gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. Ook zijn er afspraken gemaakt over waar de woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar de woningen in moeten vallen. In de Woondeal wordt ingezet op de bouw van 184.000 woningen in Noord-Holland, bijna een vijfde van de nationale opgave. In de gemeente Bergen worden circa 1.000 woningen gebouwd.