Hulp bij problemen door de toeslagenaffaire

Inwoners zijn in de problemen gekomen, omdat ze onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Ook in gemeente Bergen zijn inwoners de dupe geworden. Zij hebben van ons een brief ontvangen. 

Hebt u geen brief ontvangen?

Bent u in de problemen gekomen en hebt u geen brief ontvangen? Meldt u zich dan eerst bij de Belastingdienst en daarna bij de gemeente. Wij kunnen u ook helpen met de aanmelding bij de Belastingdienst. 

Hoe kunt u contact opnemen met gemeente Bergen? 

Maak telefonisch een afspraak via 072 888 0000 (kies optie 1) of mail naar hersteloperatie@bergen-nh.nl

Onze specialisten helpen u op het gebied van:

  • Wonen en huisvesting, inkomen en werk, zorg en gezin en opvoeding.
  • We kijken samen naar uw schuld.
  • Wij helpen waar mogelijk met uitstel van betalingen
  • U krijgt (onder voorwaarden) kwijtschelding van uw schulden bij de gemeente.

Blijf niet zitten met uw vragen. We zoeken samen een oplossing. 

Naar overzicht