Inwoners denken mee over mogelijke nieuwbouwplannen

In de week van 29 juni hebben ruim 800 Egmonders laten weten hoe ze denken over mogelijke nieuwbouwplannen in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. De algemene vraag was: Wat zijn uw wensen, behoeften en bezwaren ten aanzien van nieuwbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, en hoe kunnen we gezamenlijk tot een plan komen waarmee we de dorpen vitaal en krachtig houden? 

Veel vraag naar nieuwbouw

De gemeente ging het gesprek aan met inwoners van (voornamelijk) Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. Met de babbelbox, waar inwoners een videoboodschap konden achterlaten, trokken zij door de dorpen. Op Het Brinkie in Egmond-Binnen waren (vooral jeugdige) inwoners te vinden die hun mening lieten horen. Velen van hen zijn op zoek naar een woning en willen graag blijven wonen in de gemeente waar ze zijn opgegroeid, maar dat is door de schaarste lastig. Hetzelfde geluid ving de babbelbox op bij het winkelcentrum in Egmond aan den Hoef.

Bewoners met elkaar in gesprek

Bij de rondetafel-gesprekken en de inloopavonden waren de meningen wat meer verdeeld. Hier vroegen ook mensen zich hardop af of er wel nieuwe woningen bij moeten. Inwoners begrijpen dat er behoefte is aan nieuwe woningen, maar niet iedereen is voorstander van de voorgestelde locaties in Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Noord en Oost. Er leven bijvoorbeeld zorgen over de openheid van landschap. Zowel voor- als tegenargumenten werden uitgewisseld, wat voor uitgebreide input zorgde. 

Naar overzicht