Nieuwjaarstoespraak burgemeester en kinderburgemeester

Maandag 9 januari 2023 vond de nieuwjaarsreceptie plaats namens het college van Bergen. Tijdens deze receptie hielden burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker een toespraak. Deze kunt u hieronder teruglezen.

Toespraak burgemeester Lars Voskuil

"Geachte aanwezigen,

Welkom in de mooie gemeente Bergen, dit jaar in het bruisende dorp Egmond aan Zee en wie afgelopen weekend hier was, weet dat ik daar niets teveel mee zeg.

Bij een nieuwjaarsreceptie past een vooruitblik, maar ook dat we samen even terugkijken op het afgelopen jaar. 
Vorig jaar stond ik ook in Egmond aan Zee, samen met de toenmalige kinderburgemeester Thomas Meereboer. We stonden helemaal bovenop de Van Speijk vuurtoren hier even verderop, omdat we midden in een tweede coronalockdown zaten en dat maakte een echte bijeenkomst onmogelijk. Een lockdown die ons allemaal geraakt heeft, en zeker onze ondernemers die nog opkrabbelend van de eerste lockdown, weer hun deuren moesten sluiten. Ik ben zo blij dat dit ons dit jaar allemaal bespaard is gebleven. Corona is nog zeker niet weg, maar in de huidige vorm minder ontwrichtend voor onze samenleving.

Toch laat de coronaperiode nog altijd zijn sporen na. Bijvoorbeeld in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Het is alsof wij met z’n allen weer moeten wennen aan het samenzijn, in plaats van op onszelf aangewezen. Het is zoals Sjoerd Kuyper het verwoordde in het gedicht op de kerstkaart en uitnodiging voor vanavond.
2022 was zojazo een bijzonder jaar, want we hadden corona nog maar net achter ons gelaten, of de oorlog in Oekraïne brak in volle hevigheid uit.
Een onbegrijpelijke en vreselijke oorlog die nog altijd voort woedt en nog dagelijks slachtoffers maakt. Slachtoffers van de strijd, maar ook slachtoffers onder mensen die van huis en haard verdreven zijn, die vaak alles achter hebben moeten laten om een veilig heenkomen te zoeken.

Een paar honderd van hen hebben een veilige plek gevonden in de gemeente Bergen. Ik spreek mijn dank uit naar alle mensen die zich vanaf het allereerste uur hebben ingezet om te zorgen voor opvang, onderdak, kleding, voedsel en alles wat nodig was voor een verblijf in Nederland, waarvan niemand kon voorspellen hoe lang het zou gaan duren. Mijn bijzondere dank gaat daarbij uit naar al die mensen die hun huizen beschikbaar hebben gesteld, en natuurlijk naar de mensen van de abdij, van de Rotary, van de Ruïnekerk en van Bergen Helpt, die zich tot op de dag van vandaag inzetten hiervoor. En naar alle medewerkers van de gemeente en de BUCH die vanuit hun rol alles op alles zetten om uitdaging na uitdaging en crisis na crisis in goede banen te leiden, iets wat soms weleens vergeten wordt. Twee jaar lang waren zij corona aan het managen, toen kwam de oorlog in Oekraïne en toen we dachten dat we dat enigszins op de rit hadden, kwam de asielcrisis.

Want nog maar net hadden we de opvang van Oekraïense vluchtelingen enigszins op de rit, of de volgende uitdaging diende zich aan in de vorm van de crisisnoodopvang van asielzoekers uit Ter Apel. Complimenten aan de medewerkers van de Veiligheidsregio die het complex op het voormalige BSV-terrein hebben opgebouwd en operationeel geleid hebben, binnen de afspraken die daarover gemaakt waren. 

Toch ben ik mij ervan bewust dat dit allemaal niet of nauwelijks mogelijk was geweest zonder u. En met u bedoel ik al die inwoners die zich vrijwillig en belangeloos hebben ingezet. Of het nou gaat om de opvang van Oekraïners, of de crisisnoodopvang van asielzoekers, het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat het goed draait. 

En dat geldt zeker niet alleen voor deze uitzonderlijke situaties. Wat te denken van al die andere activiteiten en organisaties die niet zonder de inzet van zovelen kunnen en ondertussen wel kleur geven aan onze mooie gemeente Bergen. Sportverenigingen, de organisatie van Koningsdag, of de Kunst10daagse, SCHIK in kunst, de Visserijdagen, de halve marathon van Egmond en de strandrace Egmond-Pier-Egmond, de holocaust-herdenking en de dodenherdenking op 4 mei, met veel waardigheid omkleed, net als lichtjesavond op 24 december bij de oorlogsgraven, alle mensen die zich inzetten voor ouderen, als mantelzorger of als activiteitenbegeleider… Gelooft u mij; zonder vrijwilligers zou Bergen voor een belangrijk deel tot stilstand komen, zonder u allen dus.

Een heel bijzondere groep vrijwilligers mag natuurlijk zeker niet onbenoemd blijven en dat zijn de vrouwen en mannen van de brandweer, van de reddingsbrigades en van de KNRM. Bijna allemaal vrijwilligers, die opspringen en in actie komen als een van ons in nood komt. Dat doen ze al jaren en dat zullen ze nog jaren blijven doen, met stevige wortels in de gemeenschap, van Groet, Schoorl, Camperduin, Hargen, Bergen of de Egmonden. 
Als samenleving kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers, kunnen wij niet zonder elkaar, zonder u.

Wat ik natuurlijk ook niet onbenoemd kan laten in 2022 is de benoeming van een nieuwe kinderburgemeester, Sophia Mourão Bakker. Zij zal straks ook haar nieuwjaarsrede houden. 

De verkiezing van een nieuwe gemeenteraad in maart bracht verandering. Bergen kreeg een raad die de moed heeft getoond het anders te willen doen, om te gaan werken aan het herstel van het vertrouwen. Door een raadsbreed akkoord te sluiten en afspraken te maken over hoe omgegaan moet worden met de grote uitdagingen die wij in Bergen kennen. Een dappere stap, een noodzakelijke stap die zij durft te zetten.

Het bracht ook een nieuw college, met 3 wethouders van buiten de raad, die samen met de raad en met onze samenleving uitvoering aan de plannen gaan geven. Dit zullen ze doen door de inwoners te betrekken bij wat er in hun buurt gebeurt, door samen de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. 

Sommige plannen zijn al heel concreet, zoals de sloop van de Bakemaflat op het Plein in Bergen en het begin van de bouw op het BSV-terrein die aanstaande is. Andere moeten nog nader worden uitgewerkt, zoals hoe en waar er gebouwd kan worden voor toekomstige generaties en voor de senioren van nu. Zodat wij onze dorpen mooi, vitaal en levendig kunnen houden. Dat pakt het college samen met de provincie, die zoals bekend een belangrijke rol hierin heeft, op. Met de nadruk op samen, zodat we echte resultaten kunnen behalen. Hopelijk lukt het nog om voor de Statenverkiezingen van 15 maart hier stappen in te zetten.

2023 wordt ook het jaar waarin wij de uitdagingen van deze tijd tezamen moeten oppakken. De energietransitie; urgent om de klimaatverandering tegen te gaan, en in deze tijd van internationale conflicten nog eens extra urgent om de afhankelijkheid van vreemde mogendheden te beperken. De verduurzaming; zodat we zuinig omgaan met de schaarse grondstoffen van deze aarde. Natuurbehoud; niet alleen omdat verbetering van de biodiversiteit essentieel is voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening, maar ook omdat in stressvolle tijden natuur ons rust en bezinning brengt. En de stikstofproblematiek die ook voor onze agrariërs veel onzekerheid meebrengt, waarover wij nadrukkelijk met hen in gesprek blijven.

2023 wordt ook weer een jaar waarin wij met elkaar blijven werken aan een gemeente Bergen waar het fijn is om te wonen, waar zorg is voor en zorgzaam wordt omgegaan met onze inwoners en waar aandacht is voor onze ondernemers en culturele instellingen die tezamen onze gemeente Bergen op de kaart helpen zetten. 

Ik kijk uit naar het jaar 2023. Dat doe ik vol hoop en met optimisme, en trots op onze inwoners, op u. Trots in de wetenschap dat een samenleving die het pittige jaar 2022 goed door is gekomen, ook dit nieuwe jaar met dezelfde flexibiliteit en veerkracht aankan en onze gemeente verder kan brengen. Trots op de bereidheid om rekening te houden met en te zorgen voor elkaar, een bereidheid die ik overal hoor en voel. Trots op al die mensen die zich inzetten als vrijwilliger, als mantelzorger, als cultuurmaker, als ondernemer, kortom als inwoner van de mooie gemeente Bergen. Trots op dat wat wij samen doen, met een arm om elkaars schouder.

Het is zoals Sjoerd Kuyper het schreef in zijn gedicht ‘Mijn Goede voornemens’:
Ziel wat groter, mond wat kleiner
Tong minder scherp, neus uit andermans zaken
Balk uit het oog, kortere tenen, poot minder stijf
Verstand weer ver boven nul

En als de puzzel van het hart is gemaakt
De zon weer in het water zien schijnen
De slag om de arm wordt een arm om een schouder
Jouw schouder – gelukkig nieuwjaar

Ik wens u allen hier aanwezig, en alle inwoners, ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij onze gemeente, het allermooiste voor een liefdevol, sprankelend en inspirerend 2023, in geluk en voorspoed, maar vooral met elkaar.

Proost!"

Toespraak kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker

"Beste allemaal, 

2022 was een mooi en bijzonder jaar voor mij. Niet alleen voor mij, ik denk ook voor veel andere kinderen.  Want eindelijk was de lockdown en  waren de strenge maatregelen tegen corona voorbij. We mochten weer knuffelen met onze opa’s en oma’s, afspreken met vriendjes en vriendinnetjes en naar verjaardagsfeestjes.  We konden weer gewoon naar school en ik kon eindelijk weer naar mijn familie in Brazilië waar ik heel blij van werd. 

Maar 2022 was ook het jaar dat de oorlog in Oekraïne begon. En die oorlog is er nog steeds. Als ik denk aan de kinderen uit Oekraïne, die midden in die oorlog zitten of die moesten vluchten, dan word ik daar verdrietig van. 

2022 was ook het jaar dat ik werd  benoemd werd tot kinderburgemeester. Hier was ik heel blij mee en ik vind het superleuk om samen met burgemeester Lars mooie dingen te doen voor de gemeente Bergen. 

Voor dit nieuwe jaar, 2023, heb ik goede ideeën en plannen die ik wil gaan uitvoeren.   Ik wil bijvoorbeeld weten hoe de kinderen in de gemeente Bergen denken over het klimaat, over wonen in de gemeente Bergen, over sporten en nog veel meer. Hier ga ik een enquête voor maken. Vanmiddag heb ik hiervoor een hele leuke video opgenomen met Lars die jullie allemaal echt moeten gaan zien. Hij staat eind deze week online! 

O, en bijna vergeet ik nog iets. Iets wat ik ook graag wil doen dit jaar. Dat is een jeugdlintje uitreiken. Daarom vraag ik u nu: weet u een held of heldin tussen 6 en 18 jaar uit de gemeente Bergen? Die iets heel goeds gedaan heeft voor vrienden, familie, een vereniging, een goed doel of de buurt? Vraag dan een jeugdlintje aan voor diegene voor 1 maart. Dat kunt u doen via de website van de gemeente Bergen. 

Ik zal mijn toespraak niet zo lang maken als die van de burgemeester, want u wilt vast zo weer wat drinken en gezellig praten met elkaar. Daarom eindig ik nu met u allemaal een heel mooi nieuw jaar te wensen. Een nieuw jaar met hopelijk een einde aan de oorlogen. Een nieuw jaar dat iedereen gezond mag blijven. Gewoon een nieuw jaar, dat we allemaal blij en gelukkig mogen zijn.

Een hele fijne avond en ik hoop u snel weer te zien."