Openbare bekendmaking aanduiding registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bergen (NH) maakt bekend dat; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; op dinsdag 23 november 2021 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bergen (NH).

Politieke groepering:    
Partij ONS DORP

Aanduiding:    ONS DORP

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door :
Bureau verkiezingen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Naar overzicht