Opnieuw Groene Strand Wimpel Camperduin

Vorig jaar werd Camperduin als eerste Groene Strand van Noord-Holland officieel geopend. Dit jaar kon opnieuw de Groene Strand wimpel worden gehesen. Het doel van het Groene Strand is een schoon, natuurlijk strand dat recreatieruimte biedt aan mensen en leefruimte aan dieren.

Uitbreiding strandcommunity Camperduin

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek op het strand teruggeven. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen gemeenten, terreinbeheerders, lokale ondernemers en vrijwilligers in zogeheten strandcommunities.

Dit jaar zijn 2 nieuwe vrijwilligersgroepen gevormd in de strandcommunity van Camperduin:

  • Een vogelwachtergroep: Deze is door Vogelbescherming Nederland opgeleid om ter plaatse te kunnen monitoren in het broedseizoen. De wachters houden in de gaten of vogels gaan broeden, monitoren de nesten en geven voorlichting aan strandbezoekers. 
  • Groene Strandgidsen: Zij verzorgen Groene Strandexpedities waarbij ze samen met bezoekers op zoek gaan naar al het wonderlijke en vaak onbekende leven op het strand.

Eerste broedsucces

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is beheerder van de Hondsbossche Duinen. Zij plaatste een afrastering om zo een broedstrand mogelijk te maken.

De strandbroeders zijn de laatste jaren sterk in aantallen gedaald in Nederland. Door deze broedstrand ontstaat er ruimte voor strandbroeders als bontbekplevieren om weer op het strand te gaan broeden. Er werden extra schelpen neergelegd om vogels te verleiden op het strand te broeden. 

In Camperduin blijkt dit succesvol. Een eerste paartje bontbekplevieren heeft dit voorjaar gebroed en kreeg 2 jongen. Het nestje werd met een kooiconstructie goed beschermd tegen vossen, meeuwen en loslopende honden. Ook werden bezoekers met informatieborden op afstand gehouden.

Help mee met het Groene strand

Strandliefhebbers zijn van harte welkom om mee te helpen met het Groene Strand:

  • Help vrijwillig mee met de jutacties.
  • Geef waarnemingen door met de Groene Strand-app.
  • Wordt Groene Strandgids.
  • Geef voorlichting.
  • Help mee bij de broedvogelmonitoring. 

Meer informatie over het Groene Strand.

Het Groene Strand-project is een samenwerking tussen LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON, Stichting Duinbehoud en Vogelbescherming Nederland. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.