Subsidieplafond energiebesparende maatregelen bereikt

""

Het subsidieplafond voor de subsidie energiebesparende producten of maatregelen is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen.

Onlangs is in de gemeente Bergen aandacht gevraagd voor de mogelijkheid voor woningeigenaren en huurders om gebruik te maken van een eenmalige subsidie van maximaal € 80,- voor energiebesparende producten of maatregelen; de zogenaamde RREW-regeling. Meer dan 2.500 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze regeling.

Deze subsidie kon tot 31-07-2022 aangevraagd worden, tenzij het subsidieplafond eerder was bereikt. Dat is voor woningeigenaren en huurders dus nu het geval.

Naar overzicht