Dorpsplein Bergen ligt ter inzage

De 2 ontwerpbesluiten voor het Dorpsplein Bergen liggen tot en met 12 augustus ter inzage. In die periode kunt u zienswijzen indienen.

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2024 ingestemd met de procedure voor de realisatie van 2 gebouwen op het Dorpsplein in Bergen-Centrum. Deze staan bekend als het Pleingebouw en het L-gebouw. De raad heeft een coördinatiebesluit genomen en 2 ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) afgegeven.

De herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen-Centrum kent een lange voorgeschiedenis. Over het centrum wordt al decennia lang gesproken. Naast het Dorpsplein is er een plan voor de Harmonielocatie en in een later stadium komt er een andere invulling voor de plek waar eerder ABN AMRO gevestigd was.

We willen dat het een levendig centrum wordt met pleinen, groen en woningen. Het openbare gebied in het centrum wordt helemaal opnieuw ingericht, dit gebeurt in samenspraak met ondernemers en inwoners.

Waar en wanneer kunt u de informatie inzien?

Van 1 juli t/m 12 augustus zijn de 2  ontwerpbesluiten ter visie gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Op Officiële Bekendmakingen staat de officiële publicatie. De ontwerpbesluiten zijn ook t/m 12 augustus 2024 in te zien in het gemeentehuis, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar aanleiding van de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. U kunt uw zienwijze ook per e-mail sturen naar: administratievth@debuch.nl. Vermeld boven aan de brief of in het onderwerp van de e-mail dat het gaat over: zienswijze ontwerpbesluiten Dorpsplein Bergen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten via 072 - 888 00 00.

Meer informatie over dit project vindt u op de pagina Dorpsplein Bergen.