Tijdelijk onderdak voor BSG-scholieren in Mytylschool

Het gebouw van de Berger Scholengemeenschap (BSG) aan de Rondelaan wordt komend schooljaar gerenoveerd. De scholieren moeten hun lessen echter kunnen blijven volgen in kwalitatief goede schoolgebouwen. Daarom stelt het college voor om de BSG voor minimaal 1,5 jaar onder te brengen in de voormalige mytylschool 'De Ruimte' aan de Oudtburghweg. Het college vraagt aan de gemeenteraad om hiervoor het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Met de tijdelijke huisvesting is een bedrag gemoeid van € 2,6 miljoen. Met als voorwaarde dat het schoolbestuur zich tot het uiterste inspant om de kosten te beperken. Het onderwerp wordt naar verwachting behandeld tijdens de raadsvergadering op 23 februari.

In samenspraak met de omgeving gaat het college ook werken aan een plan voor de bereikbaarheid van de school.

Het huidige schoolgebouw van de BSG aan de Rondelaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De renovatie en een deel nieuwbouw start in het derde kwartaal van 2023, zodra de BSG is verhuisd naar De Ruimte. De gemeente en de school zullen hierover op een later moment uitgebreid communiceren. De planning is dat de Berger Scholengemeenschap zo’n 1,5 jaar later terugkeert naar het verbouwde gebouw aan de Rondelaan.