Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen 15 maart

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor:

  • de verkiezing van leden voor Provinciale Staten van Noord-Holland
  • de verkiezing van het bestuur van waterschap Hollands Noorderkwartier.

In de aanloop naar deze verkiezingen heeft de burgemeester een aantal zaken vastgesteld:

Stemlokalen

De burgemeester heeft bekendgemaakt in welke gebouwen een stembureau is gevestigd voor de verkiezingen. De lijst van stembureaus kunt u bekijken op pagina verkiezingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welke van deze stembureaus in onze gemeente hij/zij op die dag gaat stemmen.

Kiezerspas

De burgemeester heeft ook bekendgemaakt dat:

  • Wie voor Provinciale Staten wil stemmen in een stembureau in een andere gemeente (maar uiteraard wel binnen de provincie), kan daarvoor een kiezerspas aanvragen. U dient dit van tevoren schriftelijk of mondeling te regelen.
  • Ook als u voor het waterschap Hollands Noorderkwartier in een andere gemeente (maar uiteraard wel binnen het gebied van het waterschap) uw stem wilt uitbrengen, moet u vooraf schriftelijk of mondeling een kiezerspas aanvragen.

Ga voor meer informatie over de kiezerspas naar de pagina of bel het Klantcontactcentrum via 14 072.

Volmacht

De burgemeester heeft bovendien vastgesteld dat:

  • Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen, of wil iemand anders u machtigen om voor hem of haar te stemmen?
  • Dat kan, maar alleen als u beiden in de provincie Noord-Holland woont (voor de verkiezingen van Provinciale Staten) of voor de waterschapsverkiezingen) als u beiden woont in het gebied van het waterschap Hollands Noorderkwartier.
  • U kunt een machtiging regelen door die schriftelijk aan te vragen (volmachtbewijs) of door overdracht van uw stempas of kiezerspas.