Waar ben ik ?

Nieuwsbericht

Scheidingslijn
Groet uit Schoorl Run 2018

Zondag 11 februari staat Schoorl in het teken van de 42e Groet uit Schoorl Run. In en rondom Schoorl kunt u dus op diverse plekken hardlopers tegenkomen. Er zijn verschillende routes, van verschillende lengtes. Het dagelijkse verkeer kan deze zondag geen normale doorgang hebben. Hieronder een overzicht van de routes:

  • Kidsloop:  start 10.20 uur

De Blinkerd - richting Groet - Donkerelaantje - Oorsprongweg - Koningsweg - Heereweg - De Blinkerd.

  • 10-kilometerloop: start 14.30 uur

Voorweg (tussen de Schoutsakker en Heereweg) – Groenelaantje – fietspad naast Laanweg –Molenweg - Heereweg -  Schoorlse Zeeweg -Nieuweweg – Hargerzeeweg - Achterweg – Oorsprongweg -Koningsweg - Heereweg - De Blinkerd.

  • 21-kilometerloop: start 11.00 uur

Voorweg (tussen de Schoutsakker en Heereweg) – Dennelaantje - Molenweg - Heereweg – Harry Kuytenweg  - Hogenolweg -Oorsprongweg – Zeeweg – Berenkuil – Julianalaan – Blijdensteijnweg- Dr. Van Steijnweg – Zeeweg - Hargerzeeweg- Hogenolweg - Achterweg – Oorsprongweg - Koningsweg - Heereweg - De Blinkerd.

  • 30-kilometerloop: start 11.00 uur

Voorweg (tussen de Schoutsakker en Heereweg) - route door de bebouwde kom gelijk aan 21-kilometerloop.

Verkeersmaatregelen

Schoorl en Groet zijn zondag tussen 09.00 en 18.00 uur moeilijk bereikbaar per auto.
Het centrum van Schoorl is vanuit Bergen via de Duinweg en Laanweg richting Schoorldam de gehele dag toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Het centrum van Schoorl is vanuit de N9 de gehele dag toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer kan korte perioden worden stilgelegd vanwege de doorkomst van hardlopers.

De volgende wegen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer:

  • De Heereweg vanaf de hoek Heereweg/Sportlaan tot de Regbertslaan is van 9.00 uur tot 17.00 uur afgesloten voor alle doorgaande verkeer
  • De Voorweg vanaf de hoek Laanweg/Voorweg tot de Laanweg is van is van 9.00 uur tot 17.00 uur afgesloten voor alle doorgaande verkeer
  • Bewoners in plan Oost kunnen via de Nieuwedam het gebied verlaten en inrijden
  • De Regbertslaan tot de Harry Kuytenweg is van 10.30 uur tot 12.00 uur afgesloten voor alle doorgaande verkeer De gemeente adviseert u gebruik te maken van de omleidingsroute langs het Noordhollands Kanaal
  • Alle zijwegen ten westen van de Heereweg tussen de Schoorlse Zeeweg en de Hargerweg zijn afgesloten van 9.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

Openbaar vervoer

Tussen 08.00 uur en 17.30 uur is op zondag geen busvervoer door Schoorl mogelijk. De uitvallende busdiensten rijden via de N9. De dichtstbijzijnde halte ligt aan N9 in Schoorldam.

31-01-2018 12:53
Scheidingslijn
Egmond Wandel Marathon 27 en 28 janua...

Op zaterdag 27 en zondag 28 januari organiseert Le Champion de 15e ‘Egmond Wandel Marathon tegen reuma’. Deelnemers kunnen weer zelf kiezen welke dag ze de Noordroute (richting Bergen aan Zee) of de Zuidroute (richting Castricum aan Zee) willen wandelen. De organisatie verwacht veel deelnemers, daarom is er een aantal extra verkeersmaatregelen genomen. Hieronder vindt u alle informatie op een rij.

Op beide dagen kunnen de deelnemers tussen 08.00 en 10.30 uur starten. Er worden op beide dagen circa 7.500 deelnemers verwacht.

Parkeren

U kunt uw auto parkeren aan de zuidkant van Egmond aan Zee. De route wordt aangegeven met verwijsborden. Er zijn verkeersbegeleiders aanwezig die u naar beschikbare parkeerruimte verwijzen.

Kiss&Ride

Veel deelnemers worden naar Egmond aan Zee gebracht en weer opgehaald. Hiervoor is een speciale breng- en haalroute uitgezet: Kiss & Ride. Auto’s worden vanaf het kruispunt Egmonderstraatweg / Sportlaan, via de Voorstraat de Pieter Schotsmanstraat in geleid. In de Pieter Schotsmanstraat kunnen passagiers dan uit- en instappen. Vanaf hier is het slechts vijf minuten lopen naar de start. Auto’s kunnen via de Voorstraat en de Egmonderstraatweg, Egmond aan Zee weer uitrijden.

Omleiding Connexxion

Zaterdag 27 en zondag 28 januari rijdt de lijndienst van Connexxion tot 17.00 uur tot aan de Watertorenweg.

Actuele verkeersinformatie

Wilt u actuele informatie over de sportevenementen, de verkeerstromen en de bereikbaarheid van het dorp? Volgt u dan op twitter Le Champion via #egmondwandel en de politie via @POL_vdMolen.

Wandelen voor het goede doel

Het officiële goede doel van de Egmond Wandel Marathon tegen reuma is het Reumafonds. Want wandelen is een geweldige manier van bewegen. Het houdt de gewrichten soepel en de spieren sterk. Daarom is het Reumafonds de trotse partner van een van de mooiste wandelevenementen in het jaar: de Egmond Wandel Marathon tegen reuma.

17-01-2018 13:46
Scheidingslijn
Sociale informatie en tips via webpor...

Vandaag is de nieuwe website SamenleveninBergen online. De openingshandeling zijn verricht door wethouder Jan Mesu samen met collegabestuurders uit de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo en organisaties die een spilfunctie hadden in het totstandbrengen van de website.

Het webportaal is eenvoudig toegankelijk met een klik vanaf de homepage vanaf de gemeentelijke website. Op deze plek is informatie te vinden over alles op sociaal gebied. Denk hierbij aan: maaltijdverzorging, consultatiebureau, inburgering, vrijwilligerswerk etc. De website is gevuld door organisaties die actief zijn op het brede gebied van welzijn en die de inwoner van dienst kunnen zijn. Organisaties die nog niet vermeld zijn, kunnen nog aanhaken, via het aanmeldingsformulier in het webportaal. Ze kunnen hun eigen informatie online bijhouden.

Breed aanbod

De regio waarbinnen de bezoeker informatie zoekt, kan breder worden ingesteld dan de grenzen van de gemeente. Reden daarvan is dat Bergen een breed aanbod wil bieden, en daarvoor heeft samengewerkt met de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. Omdat de gemeentelijke informatie op het gebied van welzijn voor een belangrijk deel dezelfde is, heeft de gemeente hier een efficiencyslag gemaakt.

Geen internet?

Inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van internet en daarbij ook geen hulp hebben van familie, buren of vrienden, kunnen contact opnemen met een van de Sociaal Teams via telefoonnummer (072) 888 00 00 (op werkdagen 8.30-16.30 uur; van 9.00-11.00 uur kan een consulent u direct te woord staan).

Het systeem achter het webportaal komt van leverancier Elkander, die dit al eerder bouwde voor andere gemeenten. De opzet is samen gemaakt met partners in het gemeentelijk netwerk, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Welzijn, mantelzorgorganisaties en jongerenwerkers.

15-01-2018 13:19
Scheidingslijn
Bergen tekent manifest maatschappelij...

Gemeenten in de regio, waaronder Bergen, hebben het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)’ ondertekend. Daarmee spraken zij af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak. Het is een duidelijk signaal dat zij duurzaamheid belangrijk vinden en het gebruik van duurzame producten en diensten stimuleren. Door verder te kijken dan alleen naar de prijs maar ook mens en milieu, worden leveranciers gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

Namens gemeente Bergen ondertekende wethouder Odile Rasch al eerder het Manifest. Voor deze gemeente is inkoop een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid. De vier wethouders  benadrukten dat de gemeenten op deze manier stappen zetten naar een duurzame toekomst. “De gemeente geeft een goed voorbeeld; maatschappelijk verantwoord inkopen is dan ook een logische stap.”

Landelijke trend

Daarmee volgen de vier gemeenten een landelijke trend. Op 14 december nog werden – tijdens het landelijk congres over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) - de nieuwe toetreders welkom geheten door secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Lidewijde Ongering. Naast Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenden daar 149 andere organisaties het Manifest MVI.

Gezamenlijk actieplan

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan voor hun eigen bijdrage aan MVI. Dat moet voor 1 juli 2018 klaar zijn. Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk. De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door inkoopsamenwerking Stichting RIJK.
Door maatschappelijk verantwoord in te kopen hopen de gemeenten dat ook andere bedrijven gestimuleerd worden maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast is er een regionaal project gestart om sociaal ondernemers, die maatschappelijke impact op de eerste plaats zetten, te ondersteunen.

Ondernemers die ook geïnteresseerd zijn in MVI, kunnen zich richten tot Rob van Ewijk (robvanewijk@debuch.nl) of Rosa Peek (rosa.peek@stichtingrijk.nl).
Wie meer wil weten over sociaal ondernemen in de regio, kan contact opnemen met Bram Verrips (bramverrips@debuch.nl), projectleider Sociaal Ondernemen, tel. 088-9097208.
 

28-12-2017 11:23
Scheidingslijn
College werkt mee aan hospice en zorg...

Het college van Bergen heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van een hospice en zorghotel in Egmond aan Zee. Het stichtingsbestuur van het hospice De Zeedistel wil, in samenwerking met Bouwbedrijf Groot BV, de bestaande bebouwing aan de Sportlaan 2-4 slopen. Hiervoor in de plaats komt een hospice, met drie speciale zorgkamers en een gemeenschappelijke ruimte, en een zorghotel met 19 appartementen/kamers. Een deel van het terrein eromheen wordt landschappelijk ingericht.

Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de huidige bestemming ‘recreatie en wonen’ is. Een hospice en een zorghotel betreffen een maatschappelijke bestemming

Opwaardering entree Egmond aan Zee

De locatie betreft een voormalige speelweide met een gedateerd recreatiegebouw. Wethouder Hugo Snabilie (Ruimtelijke Ordening) spreekt van een opwaardering voor de entree van Egmond aan Zee. “Van eerdere plannen voor deze markante locatie is niets terecht gekomen, terwijl hier echt iets moois kan worden neergezet.”

Stijgende vraag

Er is steeds meer vraag naar overnachtingsmogelijkheden voor mindervaliden en zorgbehoevenden. “Deze doelgroep die zorg nodig heeft van gediplomeerde verzorgers, kan in de gemeente Bergen en omgeving niet goed terecht. Vanuit dit oogpunt is een zorghotel een welkome aanvulling. Toeristen met een specifieke zorgvraag kunnen hierdoor ook recreëren in deze unieke omgeving”, aldus wethouder Jan Mesu (Zorg en Welzijn).

Een zorghotel is een goede combinatie met een hospice. Er is momenteel slechts een hospice in de gemeente Bergen (in Schoorl) gevestigd.

De Welstandscommissie heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het plan.

 

Verdere procedure

Nu het college heeft ingestemd, kan het bouwbedrijf het plan verder uitwerken en te zijner tijd een verzoek indienen tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarna zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

21-12-2017 18:53
Scheidingslijn
Bestemmingsplan Watertorengebied klaa...

Sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee is verouderd en wordt gesloopt. Op het terrein wordt een nieuwe sporthal met daaronder een parkeergarage gebouwd en is woningbouw gepland. Het afgelopen jaar heeft de gemeente de benodigde planologische procedure opgestart en heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het plan op enkele punten aangepast.

Aan de noordzijde is een twee-onder-een-kapwoning weggehaald waardoor de verkaveling ruimer is opgezet en er een grotere afstand is tot de huidige woningen. In het zuidelijk gedeelte zijn er twee rijwoningen toegevoegd. Verder is de hellingbaan naar de parkeergarage wat gewijzigd, zodat koplampen van auto’s niet meer in de woningen schijnen.

Vergroten plangebied niet mogelijk

Omwonenden hadden de suggestie gedaan om het plangebied te vergroten, zodat de bebouwing meer kan worden verspreid. Een deel van het huidige voetbalveld van Egmondia zou dan de bestemming Wonen moeten krijgen. De gemeente heeft dit voorgelegd aan de provincie Noord-Holland, maar de gedeputeerde heeft aangegeven dat de provincie hieraan niet zal meewerken.

Vervolgproces

De commissie Bestemmingsplannen bespreekt dit plan op 9 januari. Als de gemeenteraad vervolgens op 1 februari 2018 het bestemmingsplan vaststelt, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen voor de realisatie van het plan.

21-12-2017 18:49
Scheidingslijn
Herinrichtingsplan noordelijk deel Gr...

Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met een definitief inrichtingsplan voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl en vraagt de gemeenteraad om een krediet van 495.000 euro. In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. De jeu de boules vereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.

Het gaat om het gebied tussen de Molenweg en Sportlaan waar de Jeu de boulesvereniging Schoorl en Ruitervereniging De Duinridders en de Schildknapen zijn gevestigd. Ook is hier nu een onverharde parkeerplaats en het evenemententerrein waar de kofferbakmarkt wordt gehouden. Voorheen waren hier de voetbalvelden van Voetbalvereniging Schoorl.

Het plan is een concrete uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft vastgesteld.

Logische parkeerroute

Het parkeerregime zal hetzelfde worden als bij de andere P-terreinen (betaald parkeren). Het aantal parkeerplaatsen kan eventueel later worden uitgebreid. Het parkeerterrein krijgt een groene uitstraling en behoudt het landelijke karakter. Dat wil zeggen dat de parkeerplaats niet wordt geasfalteerd, maar dat er grastegels worden aangebracht. De beplanting langs de Sportlaan wordt doorgetrokken richting Molenweg. Het plan is in samenspraak met de gebruikers van het gebied tot stand gekomen.

Kiss & ride basisschool Teun de Jager

Bij de Teun de Jagerschool wordt een kiss & ride gemaakt voor het wegbrengen en ophalen van kinderen. Tegenover de school komt een kleine parkeerplaats voor de jeu de boulesclub, de ruiterverenigingen en de school. Dit wordt een niet-openbare  parkeerplaats.

Voormalig Rabobank

Op 2 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat op de plek van de voormalige Rabobank sociale en vrije sector huurwoningen moeten komen. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling.

Wijziging bestemmingsplan

Voor het plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. De uitvoering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019.

21-12-2017 18:37
Scheidingslijn
Maak een virtuele wandeling door Mooi...

Met een Virtual Reality bril door het nieuwe centrum van Bergen lopen? Dat kan vanaf 21 december in de bibliotheek in Bergen. Ook is er een vaste presentatie ingericht over het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. In dit laatste ontwerp zijn aanpassingen gedaan na de inspraakreacties van inwoners en belanghebbenden. Het college legt het ontwerp op 1 februari voor aan de gemeenteraad samen met een visie voor de toepassing van kunst bij de herinrichting.

Het ontwerp – dat vanaf 31 augustus ter inzage lag- is bijzonder omdat de openbare ruimte is ingericht als een gedeelde ruimte voor auto, fiets en wandelaars (Shared Space-concept).  Anders dan nu, is de ruimte dus minder ingericht vanuit het oogpunt van de automobilist. Zo word het centrum een plek die ook uitnodigend is voor wandelaars, fietsers en winkelend publiek. Een fijne plek om te verblijven, met vooral: veel groen en kunst.

Bergense variant

Tijdens het ontwerpproces vroegen drie onderdelen de aandacht: de snelheid van het autoverkeer bij binnenkomst van het dorp bij de Dreef, de doorstroom bij de kruising Stationsweg-Breelaan-Jan Oldenburglaan en de verkeersveiligheid bij de bevoorrading van de winkels. Ook uit de inspraakreacties kwamen deze punten naar voren. Het college heeft het ontwerp hierop aangepast en legt nu een Bergense variant van het Shared Space-concept voor aan de raad. De belangrijkste aanpassing is gedaan bij het Entreeplein (plein bij binnenkomst dorp vanaf de Dreef). Hier is nu een rond kruispunt ingetekend. Dit zorgt ervoor dat automobilisten nog eerder hun snelheid zullen minderen wanneer zij het dorp binnenrijden. Zo kunnen fietsers en wandelaars ook op deze drukke plek veilig oversteken.

Kunst in de openbare ruimte

Naast instemming met het ontwerp voor de openbare ruimte vraagt het college de raad ook om een akkoord voor het uitwerken van een plan van aanpak voor kunst in de openbare ruimte. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro nodig. Dit bedrag wil het college gebruiken voor een mooi vormgegeven bushalte op het entreeplein, toepassing van kunst in verkeerselementen en bestrating en een kunstzinnig element –bij voorkeur verlichting- bij binnenkomst van het dorp.

Virtuele wandeling en presentatie

Inwoners en andere belangstellenden die alvast een indruk willen krijgen van de nieuwe inrichting kunnen vanaf dinsdag 19 december terecht in de bibliotheek van Bergen. Daar staat een presentatiewand met impressies en plattegronden. Daarnaast is er vanaf 21 december elke donderdag en maandag van 14:30-16:30 uur (m.u.v. feestdagen) en op zaterdag 30 december van 14:30-16:30 uur de mogelijkheid om een wandeling te maken door het nieuwe centrum met behulp van Virtual Reality techniek. In de beelden zijn ook de plannen van het Park-hotel en ‘de 7 dorpelingen’ verwerkt alsmede impressies van het plan van Bot Bouw Initiatief voor de bebouwing op het nieuwe dorpsplein. Voor deze laatste ontwikkeling geldt dat het gaat om schetsontwerpen omdat dit plan nog in ontwikkeling is en er ook nog geen bestemmingsplan is vastgesteld voor het Dorpsplein.

20-12-2017 13:49
Scheidingslijn
Voorkeur herbouw De Beeck op huidige ...

Multifunctioneel centrum De Beeck in Bergen is op 13 oktober bijna geheel door brand verwoest. Het zwembad, de gymzalen en vergaderruimten zijn sindsdien niet meer te gebruiken. Het college heeft vandaag ingestemd met een procesplan, waarin wordt geschetst welke stappen nodig zijn om tot besluitvorming over herbouw van De Beeck te komen. Uitgangspunt is herbouw op de huidige locatie. “De verzekering keert geen geld uit voor de aanleg van een fundering. Herbouw op een andere locatie zou dus tot veel extra kosten voor de gemeente leiden”, zegt wethouder Peter van Huissteden

De Beeck werd door veel verschillende partijen gebruikt. Deze gebruikers maken nu gebruik van andere accommodaties in Bergen en omgeving. Deze alternatieve locaties leiden voor veel gebruikers tot meer reistijd en andere gebruikstijden. Ook zijn niet alle accommodaties voor langere tijd beschikbaar.

Snel duidelijkheid

Om herstel van de schade te kunnen claimen, dient de gemeente zich te houden aan de eisen van de polisvoorwaarden. Uit overleg met de verzekeringsmaatschappij van de gemeente blijkt dat binnen één jaar plannen voor herbouw van het centrum moeten worden voorgelegd aan de verzekering. Uiterlijk binnen 2 jaar moet er definitieve besluitvorming zijn en binnen 3 jaar dient de bouw te starten.

Verzekering

De verzekering keert in principe een bedrag uit voor herbouw van eenzelfde soort accommodatie, met dezelfde bestemming. Indien de kosten lager uitvallen omdat er bepaalde functies niet terugkeren, leidt dat tot een lagere uitkering. Wijziging van de locatie van de accommodatie, heeft ook invloed op de hoogte van de uitkering. De verzekering keert geen geld uit voor de aanleg van een fundering.

Rapport schade-experts begin 2018

De gemeente verwacht in januari 2018 het rapport van de schade-experts en dan is bekend wat er mogelijk nog intact is gebleven van de betonnen zwembadkuipen, kelder en vloeren. Als hieruit blijkt dat de betonnen zwembadkuipen nog intact zijn, keert de verzekering ook geen gelden uit voor de bouw van betonnen kuipen op een andere plek.

Of en hoe alle functies in het centrum moeten terugkeren, wordt nog nader onderzocht.

Opruimwerkzaamheden bijna afgerond

De afgelopen maanden heeft onderzoek plaatsgevonden in de restanten van het centrum en is gestart met het opruimen en veiligstellen van de locatie. De planning is dat de opruimwerkzaamheden voor Kerst zijn afgerond. Vanwege veiligheidsredenen blijft het terrein afgesloten met hekken.

Daders onbekend

Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de brand is aangestoken. De daders zijn niet bekend.

20-12-2017 13:44
Terug naar boven