Waar ben ik ?
Nieuwsbericht
Scheidingslijn
Egmond op z'n kop

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 wordt in Egmond-Binnen het jaarlijks ‘Egmond op z’n Kop’ georganiseerd. 

Een aantal wegen en straten is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook wijzigt de ophaaldag voor afval en vervallen een paar bushaltes.

Straten afgesloten

Van vrijdag 18 augustus 05.00 uur tot en met zondag 14 augustus tot 24.00 uur zijn de volgende wegen en straten afgesloten:

 • Kerklaan - Esdoornlaan
 • Abdijlaan - Peperstraat
 • St. Adelbertusweg - Visweg
 • Visweg - Herenweg
 • Duinweg - Herenweg

Ophalen huisvuil

Op vrijdag 18 augustus worden de afvalcontainers geleegd. Woont u binnen het afgezette gebied? Zet dan alstublieft uw container die dag in een straat die niet afgezet is.

Buurtbus - lijn 407

Tijdens het evenement vervallen de haltes: De Schulp, Kerklaan en Heegemunde.

Voor meer informatie over het programma van het evenement kunt u kijken op de website van de organisatie: www.egmondopznkop.nl .

18-08-2017 09:42
Scheidingslijn
Veiligheidsmonitor

Voelt u zich veilig in uw buurt? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf? Of van internetoplichting?  Betrekt de gemeente uw buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid?

757 willekeurig gekozen inwoners ontvangen binnenkort persoonlijk een uitnodiging per post om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.

Wat is de veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het optreden van gemeente, brandweer en politie.

Veiligheidsbeleid gemeente

Ontvangt u een vragenlijst? Vul deze dan alsjeblieft in. De uitslag van het onderzoek kan meegenomen worden in het veiligheidsbeleid van de gemeente. 

Voor meer informatie: www.veiligheidsmonitor.nl

17-08-2017 14:05
Scheidingslijn
Unieke bodemvondsten in Egmond-Binnen
terrein waar archeologische vondst is gedaan

Soms hoef je maar een paar decimeter de grond in om belangwekkende dingen te vinden. Tijdens archeologisch onderzoek in het gebied Waterrijk bij Egmond-Binnen zijn bijzondere vondsten gedaan: de resten van minstens twee middeleeuwse gebouwen.  

Het gaat om gebouwen van 4 tot 6 meter breed en de langste is minstens 36 meter. Op de locatie is een plattegrond te zien van de bewoningsplek.

Munten, gespen en een mantelspeld

Paalresten wijzen op twee gebouwen die er in de veertiende of vijftiende eeuw hebben gestaan.  Het geeft de boerderij en de erfinrichting aan; waar de palen hebben gestaan en waar de greppels liepen. Ook is een waterput aangetroffen. Zulke middeleeuwse plattegronden worden zelden aangetroffen. Andere vondsten zijn munten, gespen en een 10e eeuwse fibula (mantelspeld).

Huis van Hilde

De munten en andere vondsten gaan naar het Huis van Hilde in Castricum. De plattegrond wordt geheel ingemeten voor verdere analyse.

Werkzaamheden PWN

PWN heeft bij het gebied Waterrijk duinwerkzaamheden uitgevoerd. Bij dit soort werkzaamheden is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk. De vondst die bij dit onderzoek gedaan is, is uniek te noemen. Het terrein is overigens niet toegankelijk voor bezoek.

Ga voor meer foto's naar onze facebookpagina.

11-08-2017 10:53
Scheidingslijn
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Op 25 juli 2017 hebben de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020. 

Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een laag inkomen hebben, vanaf het aankomende schooljaar via deze fondsen mee kunnen doen aan sport- of culturele activiteiten.

Verlengen bestaande overeenkomsten

De gemeenten Bergen en Castricum verlengen hiermee de bestaande overeenkomsten met het Jeugdsportfonds. Naast de overeenkomsten zijn er per fonds spelregels opgesteld. In september organiseren de gemeenten samen een feestelijke startbijeenkomst. Vanaf dat moment gebeurt de verdere uitrol van  meer informatie over de spelregels en de aanvraagprocedure. De gemeenten informeren daar later over, onder andere via eigen media , betrokken organisaties en instellingen en de Sociaal Teams.   

Kinderen minimagezinnen kunnen meedoen

Waar thuis geen geld is om mee te doen aan sport- en/of culturele activiteiten lopen kinderen allerlei kansen mis die voor hun klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Extra financiële middelen beschikbaar

Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze moeten zoveel als mogelijk in natura voorzieningen ingezet worden. Deze middelen zijn ingezet in het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdcultuurfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van  een culturele vereniging (dans, muziek, scouting, etc).
 

07-08-2017 08:55
Scheidingslijn
Chemo voor uw taxus-snoeisel

Het snoeiseizoen voor de taxus komt er weer aan. Reden voor de stichting ‘Taxus voor Hoop’ om samen met HVC en haar gemeenten campagne te voeren. Taxusscheuten bevatten een belangrijke grondstof voor chemokuren ter bestrijding van bepaalde typen kanker. Tussen 15 juni en 31 augustus 2017 kunnen inwoners hun taxus-snoeisel inleveren bij het afvalbrengstation in de bak van ‘Taxus voor Hoop’.

De organisatie zamelt alle taxus in en voorziet chemo-producenten daarmee van een grondstof. Per volle bak gaat er een donatie van 30 euro naar Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet voor bestrijding van borstkanker. Als gemeenten een ander goed doel  - verbonden aan kankerbestrijding -  hebben bepaald, gaat de donatie daarnaartoe.

Zo werkt Taxus voor Hoop

De Taxus Baccata bevat een belangrijke grondstof baccatine voor kanker bestrijdende geneesmiddelen. Elke volle bak met het taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. De Taxus Baccata komt niet overal in de wereld voor, maar wel veel in Nederland, wat Nederland een belangrijk leverancier van de grondstof maakt. De stichting ‘Taxus voor Hoop’ doet per volle bak taxus-snoeisel een donatie van 30 euro aan Pink Ribbon of een vooraf bepaald ander goed doel.

Hoe kunnen inwoners bijdragen?

Inwoners die mee willen doen aan de actie ‘Taxus voor hoop’ krijgen het advies hun taxus- snoeisel apart op te vangen in een doek of zeil, liefst jonge taxus-scheuten, geknipt in lengtes van maximaal 30 centimeter. Vanaf donderdag 15 juni 2017 staat er op het afvalbrengstation een speciale bak van stichting ‘Taxus voor Hoop’. Hier kunnen inwoners hun taxus-snoeisel in kwijt. Voor het afvalbrengstation bij u in de buurt en openingstijden kijkt u op www.hvcgroep.nl.

De organisatie Taxus voor Hoop

HVC organiseert jaarlijks taxus-inzameling, dit jaar voor het eerst voor de stichting ‘Taxus voor Hoop’. Deze stichting zet zich in voor de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk jong taxus-snoeisel in te zamelen. Meer informatie over de actie van ‘Taxus voor Hoop’ vindt u op www.taxusvoorhoop.nl .

28-07-2017 19:04
Scheidingslijn
Centrum Schoorl wordt Duindorp Schoorl

Het centrum van Schoorl krijgt een nieuwe inrichting. Belangrijke inspiratiebron daarbij is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Het college stemde deze week in met het plan van aanpak voor de nieuwe inrichting. Omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd om actief mee te denken en te tekenen tijdens het proces.

De gemeente gaat een digitaal platform inrichten waarop de inwoners het schetsontwerp kunnen bekijken en daarop kunnen reageren. Dat zal naar verwachting in het najaar van dit jaar zijn.

Prettig verblijven

Wethouder Odile Rasch: “Het centrum van Schoorl mag meer ruimte bieden aan prettig verblijven, elkaar ontmoeten en genieten van al het schoons wat het dorp te bieden heeft. Ik zie ernaar uit om samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een prachtige nieuw inrichting vorm te geven.” Het thema voor de herinrichting van Schoorl is ‘Duindorp Schoorl’, waar de duinen altijd binnen handbereik zijn.

Samen met omwonenden en ondernemers

Om te komen tot goede schetsontwerpen is de kennis en de creativiteit van de belanghebbenden in het gebied belangrijk. De gemeente wil dit proces dan ook samen doen met ondernemers en inwoners die willen meedenken en tekenen. Ook de inbreng die is gegeven voor de recent vastgestelde Visie Dorpshart Schoorl” wordt meegenomen. Een ingenieursbureau krijgt vervolgens de opdracht een schetsontwerp te maken. Van het schetsontwerp wordt na een digitale raadpleging en een informatieavond een voorlopig ontwerp gemaakt. Dat voorontwerp wordt naar verwachting in eind 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.

28-07-2017 11:15
Scheidingslijn
Toerisme- en innovatiefonds

De gemeente Bergen heeft in 2017 tot dusver twaalf aanvragen voor het Toerisme- en Innovatiefonds gehonoreerd en voor € 60.000,- subsidie uitgekeerd. Mede dankzij dit zogenoemde T&I-fonds heeft Ab Baart een historisch fotoproject in de Egmonden van de grond getild, gerelateerd aan het jubileum 450 jaar Lamoraal van Egmont.

Verder zijn er deze zomer (gratis) boulevard-concerten in Bergen aan Zee met uitzicht op zee, en maakte het rondreizende watersportevenement Optimist on Tour deel uit van Hargen Sail (begin juli).

Nieuw en innovatief

Het T&I-fonds is bedoeld voor nieuwe en innovatieve projecten die de kernen in de gemeente op een positieve manier op de kaart zetten en waar toeristen en inwoners van kunnen genieten. Voor dit jaar is nog € 36.817,25 beschikbaar.

Innovatieve projecten

Aanvragen voor subsidie vanuit het fonds kunnen worden gedaan door initiatiefnemers van nieuwe, innovatieve projecten die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een economische of toeristische impuls kunnen geven. Projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf en door particulieren, ondernemers of instellingen.

Goed idee? Stuur een aanvraag!

Een aanvraag indienen kan via ons digitale loket.   Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend en het fonds kan ook worden aangewend voor doorontwikkeling van bestaande projecten.

24-07-2017 12:00
Scheidingslijn
GreenPort GroenStart biedt jongeren c...

Ondernemers, Clusius College én 18 gemeenten in Noord-Holland Noord slaan de handen ineen om jongeren in de regio een nieuwe start te bieden. Jongeren die zijn vastgelopen in hun (school)loopbaan krijgen de kans te leren en werken in de agrarische- of groene sector. Voor meer informatie kunnen zij terecht op www.groenstart.nl.

Onder de vlag van GreenPort NHN start in september 2017 een agrarisch en groen opleidings- en werktraject onder de naam GreenPort GroenStart. Dit traject is voor jongeren die gemotiveerd zijn om te leren en werken in de praktijk en daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. GreenPort GroenStart leidt op tot een mbo-diploma op Entreeniveau, met uitloop naar een diploma op mbo niveau 2. Gediplomeerden krijgen begeleiding naar werk via GreenPort NHN, Herenbos Personeelsdienst en AB Vakwerk. De eerste drie groepen starten in september op praktijklocaties in Schoorl, Schagen en Hoorn. De deelnemers komen uit de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Aantrekkelijk werk

Ryanne Sandstra, projectleider GreenPort GroenStart, heeft grote verwachtingen van dit nieuwe initiatief om jongeren te begeleiden naar werk. "In de regio Noord-Holland Noord zijn voldoende banen in de groene sector en het werk is aantrekkelijker dan iedereen denkt. Dit opleidings- en arbeidstraject speelt in op de veranderingen in het sociale domein en wordt gevormd door sterke partners in het agrarisch werkveld. Naast het Clusius College en De Noorderhoeve zijn AB Vakwerk en Herenbos Personeelsdienst nauw betrokken. Zet daar nog eens GreenPort NHN naast en je hebt een ijzersterk partnernetwerk."

Unieke oplossing

De Entreeniveau-opleiding richting Plant en Groene leefomgeving is bedoeld voor jongeren die buiten willen werken; in een kas, bij een veehouderij, in een teelt- of hoveniersbedrijf, in de groenvoorziening of in bos- of natuurbeheer. Uniek aan deze opleiding is het zogenaamde voorschakeltraject, waarbij jongeren door dagelijks mee te werken kunnen ontdekken wat het betekent om in een agrarische of groene omgeving te werken, welke werkzaamheden zij leuk vinden en of de opleiding bij hem of haar past. De opleiding wordt maatwerk: ingericht naar behoefte en mogelijkheden van de deelnemers. Daardoor kunnen deelnemers ook tussentijds instromen.

Na het behalen van het Entreediploma kunnen studenten doorstromen naar niveau 2 Groenvoorziening, Plantenteelt of Veehouderij. De entreeopleiding duurt 1 jaar, de niveau 2 opleidingen duren twee jaar.

Samenwerking

De partners van GreenPort GroenStart hebben zich samengevoegd in een Publiek Private Samenwerking waarvan het Clusius College penvoerder is. De PPS bestaat uit:

 • De mbo-instellingen het Clusius College en ROC Horizon
 • Het samenwerkingsverband van pro/vso scholen Noord-Holland Noord
 • Herenbos Personeelsdienst, AB Vakwerk, Zorgboerderij De Noorderhoeve
 • De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord
 • RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord)
 • Greenport NHN, als vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord
05-07-2017 17:00
site_backtotop.png