Waar ben ik ?

Nieuwsbericht

Scheidingslijn
Gemeente komt met eerste schetsen Sch...

Na vier avonden met de meetekengroep en reacties van inwoners op het digitale platform kon de gemeente aan de slag met het maken van een eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrum van Schoorl. Vorige week presenteerden zij het schetsontwerp aan de meetekengroep. Vanaf vandaag staan de ontwerpen ook online op www.denkmeeoverschoorl.nl De website wordt in een nieuw venster geopend.

‘Duindorp Schoorl’ is het motto waarmee de openbare ruimte in het centrum opnieuw wordt ingericht. Om zo het gebied vriendelijker en gezelliger te maken. De meetekengroep, met daarin onder meer ondernemers en bewoners maar ook partijen zoals de Fietsersbond, en de inwoners die online reageerden, gaf de gemeente mee om vooral het dorpse karakter te behouden en de unieke ligging aan het duin meer naar voren te laten komen in de openbare ruimte. Dat is meegenomen in het ontwerp door het toepassen van een aantal plantvakken met daarin planten die passen bij de beplanting in de Schoorlse Duinen. Daarnaast is het plein zo veel mogelijk leeg gehouden en is de zichtlijn naar het Klimduin vrij gehouden. Het plein wordt bestraat met een bijzondere steen die het plein een warme sfeer geeft.

Enthousiast

De meetekengroep reageerde enthousiast op de eerste schetsontwerpen: “Geweldige vertaling van de input van de meetekengroep” en “Wat mij betreft begint de gemeente morgen met uitvoeren.” Wethouder Michiel van den Busken: “Ik ben blij dat we alle suggesties goed hebben weten te vertalen en de meetekengroep het mooi vindt. Dorpse knusheid en toch helemaal van nu. We horen nu graag wat andere Schoorlnaren ervan vinden.”

Schetsen bekijken

De ontwerpschetsen zijn vanaf vandaag te zien op www.denkmeeoverschoorl.nl De website wordt in een nieuw venster geopend. Liever langskomen? Elke woensdag is er van 10:00-12:00 uur en van 15:00-17:00 uur iemand van de gemeente in de Sanderij (bij het Sociaal Team op de 1e verdieping) aanwezig.

Verkeerssituatie winkelgebied Heereweg

De meetekengroep heeft in vier bijeenkomsten meegedacht over een nieuwe inrichting voor specifiek het Klimduinplein, de Laanweg/Heereweg/Duinweg en het winkelgebied aan de Heereweg. Ook op het online platform konden inwoners van Schoorl hun ideeën geven over deze drie plekken. Voor het winkelgedeelte van de Heereweg is nog geen schetsontwerp gemaakt, omdat er momenteel nog een onderzoek loopt naar de verkeerssituatie. Wel is er een schets gemaakt voor de Paardenmarkt.

Planning

Afhankelijk van het onderzoek naar de effecten van het aanpakken van de Heereweg, wordt medio juli een inloopbijeenkomst georganiseerd om de plannen aan Schoorlnaren toe te lichten. Het ontwerp wordt in het najaar van 2018 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Na besluitvorming vindt de uitvoering gefaseerd plaats in 2019.

20-06-2018 14:28
Scheidingslijn
Nieuw: Rondwandeling Bergen aan Zee

In Bergen aan Zee is het heerlijk wonen en vakantie vieren. De meeste gasten bezoeken het liefst het strand en de winkels en restaurants aan de boulevard. Het viel de heer Henk Dijkema, een betrokken inwoner van Bergen aan Zee, echter op dat maar weinig mensen een wandeling maakten door het dorp zelf. Daarom besloot hij er zelf een uit te zetten. Deze rondwandeling wordt vrijdag 22 juni om 14.00 uur officieel geopend. De route is vanaf 25 juni verkrijgbaar in het Nederlands, Duits en Engels en kan worden afgehaald bij de hotels in Bergen aan Zee.

“Heerlijk om eens te wandelen op een frisse avond en een leuke manier om kennis te maken met de bijzondere geschiedenis van deze badplaats”, zegt de heer Dijkema.

Bergen aan Zee is een bijzonder dorp. Het is de enige badplaats aan de Nederlandse Noordzeekust die niet is gegroeid uit een dorp maar in 1906 is gesticht door Jacob en Marie van Reenen-Völter.

Korte en lange route

De wandeling start bij Hotel Nassau, Van der Wijckplein 4 en gaat dan via het Parnassiapark, Vredeskerkje en Engelse Veld naar het Zee Aquarium. De route wordt met paaltjes aangegeven. Er is een korte route van 2 kilometer; deze is rolstoeltoegankelijk. De lange route is 4 kilometer en kan eventueel worden uitgebreid met een halve kilometer. De wandelaar komt dan ook langs Huize Glory.

De gemeente Bergen, PWN en Landgoed Huize Glory werkten mee aan de totstandkoming van de wandeling.

20-06-2018 14:24
Scheidingslijn
Woningen Bergen aan Zee gecheckt op b...

Maandag 18 juni is een start gemaakt met controle op brandveiligheid in Bergen aan Zee. De gemeente Bergen en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) bieden de woningcheck aan de inwoners aan om brandveiligheid te vergroten. Burgemeester Hafkamp en Hakan Meijer van de Veiligheidsregio waren er ook bij. Inwoners konden zich zelf opgeven om mee te doen aan de check. Dat hebben inmiddels 24 huishoudens gedaan. Bij deze woningen volgt de komende periode ook een check.

Waarom doen we deze woningchecks?

Omdat bij brand elke seconde telt. Zeker in de zomermaanden kan het erg druk zijn in Bergen aan Zee. Het kan dus van levensbelang zijn om zelf goede preventieve maatregelen te treffen in de eigen woning.

Wat houdt de check in?

Een deskundige van de brandweer komt bij de inwoners thuis om te bekijken of de woning brandveilig is. Daarna vullen zij samen met de brandweer een digitale checklist in en krijgen zij concrete adviezen om uw woning (nog) brandveiliger te maken. De woningcheck is voor alle inwoners in Bergen aan Zee die een woning bezitten of huren.

14-06-2018 16:03
Scheidingslijn
Politie en gemeente komen buurten in ...

De politie wordt steeds zichtbaarder in de wijken. De wijkagent heeft een centrale rol gekregen. De wijkagent en politiecollega’s komen niet alleen als er iets aan de hand is; ze proberen regelmatig hun gezicht te laten zien. Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt in de wijken en wat de inwoners bezighoudt op het gebied van veiligheid. Binnenkort zijn er drie avonden, waarbij de politie samen met de gemeente komt buurten bij de inwoners. De eerste avond is dinsdag 19 juni in Hotel Marijke in Bergen. Inloop vanaf 19.30 uur. Einde van de avond is om circa 21.00 uur.

Op de eerste bijeenkomst is namens de politie in ieder geval wijkagent Aletta Teerhuis aanwezig. Burgemeester Hetty Hafkamp en een aantal medewerkers van de gemeente zullen er ook zijn. Zij willen zo op een informele manier kennismaken met de inwoners en horen wat er leeft in de kern Bergen.

Ook voor Schoorl en de Egmonden

Op maandag 2 juli komt de politie ‘buurten’ in De Blinkerd in Schoorl en op dinsdag 17 juli voor in Post aan Zee in Egmond aan Zee. Meer informatie hierover volgt nog.

14-06-2018 14:57
Scheidingslijn
Herdenking Kamp Schoorl

Afgelopen maandag 11 juni herdachten kinderen en volwassenen het voormalig Kamp Schoorl bij het monument nabij Buitencentrum 'De Schoorlse Duinen'. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de mensen die in de Tweede Wereldoorlog vanuit dit kamp zijn gedeporteerd naar onder meer het concentratiekamp Mauthausen.

Voordat de kransen werden neergelegd, hielden burgemeester Hetty Hafkamp, Ibeline Siersma Polak van het comité kamp Schoorl en prof. dr. Evelien Gans van het NIOD een toespraak.  Ook leerlingen van basisscholen Het Klimduin en Teun de Jager en Rabbijn S. Spiero gaven een voordracht aan de vele aanwezigen.

Tentoonstelling

De reizende tentoonstelling 'Waarom schrijf je me niet" is vlak voor de Herdenking geopend in  Buitencentrum Schoorlse Duinen en te bezoeken tot 20 juni 2018. Het gaat over vijf mensen tijdens hun leven voor en tijdens WOII: een Joodse jonge man, een verzetsman, een Joods pubermeisje en een vluchteling uit Duitsland en zijn vriendin. We volgen hen door kampen en getto’s tot aan hun dood of bevrijding.               

De expositie laat zien hoe hun privacy en identiteit werd afgenomen, dat zij geen idee hadden wat hen te wachten stond en geen mogelijkheid hadden aan hun lot te ontkomen. Op de website www.pudv.nl De website wordt in een nieuw venster geopend leest u meer informatie over de tentoonstelling.                                                                                                                                        

In de bijlage kunt u de speech nalezen van burgemeester Hetty Hafkamp.

Bijlage:

14-06-2018 11:24
Scheidingslijn
Uitspraak rechtbank in 23 Bergense pl...

De rechtbank Noord-Holland heeft vrijdag 1 juni uitspraak gedaan in 23 planschade-zaken die in de gemeente Bergen spelen. Inwoners van met name Westdorp hadden claims van in totaal ruim 18 miljoen euro planschade bij de rechtbank neergelegd, nadat hun bezwaren door de gemeente eerder waren afgewezen.

Planschade kan ontstaan door verandering van een bestemmingsplan. De bebouwings- en gebruiksmogelijkheden volgens het oude en het gewijzigde bestemmingsplan worden met elkaar vergeleken en alle plussen en minnen op een rij gezet.
De betreffende inwoners stellen dat hun percelen miljoenen minder waard zijn geworden doordat in 2009 het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid in werking is getreden. Volgens de gemeente is er geen sprake van planschade die financieel gecompenseerd moet worden.

De rechtbank heeft niet beslist dat de gemeente planschade moet betalen maar geoordeeld dat in het merendeel van de zaken nog een aanvullende taxatie moet plaatsvinden. Beide partijen hadden namelijk taxaties aan de rechter voorgelegd, die de rechter niet doorslaggevend vond. De taxaties hoeven overigens niet direct te worden uitgevoerd, indien er tegen de rechtbankuitspraken hoger beroep wordt ingesteld. In dat geval wordt eerst het oordeel van de Raad van State in die beroepen afgewacht.

Verder heeft de rechtbank in verband hiermee bepaald dat de gemeente de griffie- en proceskosten moet vergoeden. Daarnaast kent de rechtbank een vergoeding toe, te betalen door de Staat, omdat behandeling van een aantal procedures door de rechtbank te lang heeft geduurd.

In vijf zaken achtte de rechtbank de beroepen ongegrond. Daarin hoeft niet nader te worden getaxeerd. Ook de beroepen in twee voorschotzaken en acht dwangsomprocedures, die de inwoners tegen de gemeente hadden ingesteld, achtte de rechter ongegrond.

Vorig jaar maart deed de rechtbank uitspraak in negen vergelijkbare planschadezaken. Daarin is hoger beroep ingesteld. De Raad van State buigt zich over die zaken op 10 augustus a.s.

04-06-2018 10:06
Scheidingslijn
Aanvragen bijstandsuitkering verander...

Vanaf 1 juni verandert er de manier waarop u een bijstandsuitkering aanvraagt als u ouder bent dan 27 jaar. Dit gaat vanaf dan niet meer via het UWV Werkbedrijf in Alkmaar, maar via uw eigen gemeente.

U bent ouder dan 27 jaar:

  • U meldt zich eerst aan als werkzoekende via werk.nl De website wordt in een nieuw venster geopend.
  • U meldt zich bij de gemeente door een afspraak te maken met een consulent van het Sociaal Team van de gemeente. Hiervoor kunt u bellen naar 072 888 00 00. Het telefonische spreekuur is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.
  • In de eerste afspraak wordt uw situatie met de consulent besproken en legt de consulent u de procedure uit. U krijgt aanvraagformulieren mee om thuis in te vullen.
  • De aanvraagformulieren levert u binnen 5 werkdagen in bij de balie van het gemeentehuis samen met de nodige bewijsstukken.
  • Daarna krijgt u een uitnodiging van het Sociaal Team voor een intakegesprek.

U bent jonger dat 27 jaar:

  • U meldt zich bij het Jongerenloket in Alkmaar. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 in Alkmaar.
  • U krijgt eerst een baanzoekplicht van vier weken, voordat u een bijstandsaanvraag kunt indienen. Informatie hierover krijgt u via het Jongerenloket.

Bericht over de uitkering

Binnen acht weken na het inleveren van de formulieren bij de gemeente, ontvangt u bericht. Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, krijgt u deze in principe toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij de gemeente.

Wilt u weten hoe u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet of IOAW aanvraagt?
De informatie hierover vindt u via ons digitale loket.

31-05-2018 12:47
Scheidingslijn
Installatie college gemeente Bergen

De vier beoogd wethouders voor de gemeente Bergen worden donderdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd in De Blinkerd in Schoorl.

 De kandidaat-wethouders zijn: Yolan Koster (GroenLinks), Jan Houtenbos (VVD), Frits Westerkamp (Gemeentebelangen) en Michiel van den Busken voor Behoorlijk Bestuur Bergen. Inwoners kunnen voorafgaand aan de vergadering van 18.30 tot 19.30 uur in De Blinkerd kennismaken met de kandidaat- wethouders.

30-05-2018 10:27
Scheidingslijn
Huis aan huis inzameling textiel 15 juni

Vrijdag 15 juni wordt textiel huis-aan-huis ingezameld. De inzamelingsactie door middel van textielzakken wordt gedaan door Perfect Logistic Quality samen met HVC. Als u textiel in zakken aanbiedt, steunt u de stichting Save the Children.

Een week voor de 15e juni ontvangt u een textielzak. Hierin kunt u kleding en schoenen doen die anderen nog kunnen dragen, maar ook kapot textiel. Biedt bij voorkeur gewassen textiel aan. Alleen zeer vervuild textiel mag niet in de textielzak worden gestopt. Het textiel wordt gesorteerd en zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled.

Zet de textielzakken uiterlijk om 9 uur ’s ochtends op een zichtbare plek aan de weg of op de plek waar u de afvalbak plaatst als die wordt geleegd.

23-05-2018 14:06
Scheidingslijn
Tentoonstelling 'Waarom schrijf je me...

In het Buitencentrum Schoorlse Duinen kunt u vanaf 24 mei 2018 de expositie ‘Waarom schrijf je me niet’ bezoeken. Deze Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling gaat over het leven van vijf mensen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aan de hand van hun brieven en dagboeken wordt hun tocht door Duitsland, Nederland, de kampen en getto’s in Polen beschreven, tot aan hun dood of bevrijding. De expositie laat zien hoe hun privacy en identiteit werd afgenomen, dat zij geen idee hadden wat hen te wachten stond en geen mogelijkheid hadden aan hun lot te ontkomen.

De expositie, van 24 mei tot en met 21 juni 2018,  is georganiseerd rondom de herdenking van Kamp Schoorl op maandag 11 juni 2018 bij het monument. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Staatsbosbeheer De website wordt in een nieuw venster geopend.

23-05-2018 12:48
Terug naar boven