Waar ben ik ?
Nieuwsbericht
Scheidingslijn
Plan herontwikkeling Watertorenterrein
Impressie plan Watertorenterrein

Een energieneutrale sporthal met een ondergrondse parkeergarage en 34 woningen in een nieuw duinlandschap. Dat is in een notendop het plan voor de herontwikkeling van het Watertorenterrein in Egmond aan Zee. Het plan wordt op 27 februari om 19.30 uur toegelicht  in sportcafé De Watertoren. Omwonenden, belanghebbenden en inwoners van Egmond van Zee zijn van harte uitgenodigd.

Het Watertorenterrein is een uitzonderlijke locatie, enerzijds aan de rand van het dorp en anderzijds tegen het duingebied aan. Het is de bedoeling dat door de herontwikkeling het dorp vloeiend overgaat in de duinen en andersom. “Het wordt een mooi ingericht gebied”, aldus wethouder Peter van Huissteden (Sport en Wonen). Parkeren wordt zo zoveel mogelijk uit het zicht geregeld.

Inloopavond

 • 27 februaari 2017
 • van 19.00 - 21.30 uur
 • Sportcafe, sporthal Egmond aan Zee

Diverse deskundigen geven in meerdere hoeken van het sportcafé een toelichting op een onderdeel uit het plan zoals bijvoorbeeld de sporthal, de woningen en het nieuwe landschap. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Beste plan

De herontwikkeling van het gebied heeft het college gegund aan BAM Wonen BV. De gemeente had de opdracht vorig jaar aanbesteed. Vier partijen dienden een plan in. De plannen zijn beoordeeld door een gunningscommissie met interne en externe deskundigen. Ook de omwonenden hebben hun voorkeur kunnen uitspreken.

Woningbouw

In het plan ‘Thuis in de Duinen’ zijn veertien twee-onder-een-kapwoningen en vijf rijtjeswoningen ingetekend. Daarnaast wordt in het stedenbouwkundig plan rekening gehouden met vijftien CPO-woningen. Met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is het mogelijk om een betaalbare woning te realiseren voor jongeren en starters.

Sporthal energieneutraal

De huidige sporthal is sterk verouderd. Midden in het gebied wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Deze wordt energieneutraal; dat is uniek voor een sporthal in Nederland. Op het dak komen zonnepanelen, er komt een zonneboilersysteem en energiezuinige ledverlichting. Daarnaast wordt het een transparant gebouw, waardoor er veel daglicht naar binnen komt en minder kunstlicht nodig is. De sporthal komt op een andere plek dan nu het geval is. De huidige sporthal wordt pas gesloopt als de nieuwe gereed is. “Egmond aan Zee komt dus niet zonder sporthal te zitten.”

Procedure bestemmingsplan

Voor de realisatie van dit plan moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure start nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de investering in de sporthal. De start van de bouw van de sporthal staat gepland voor januari 2018.

24-02-2017 13:04
Scheidingslijn
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart ...
Rood potlood

Op woensdag 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Alle Nederlanders die mogen stemmen kiezen die dag door wie en hoe Nederland de komende vier jaar wordt bestuurd.

Stempas

 • Vanaf 21 februari worden de stempassen bezorgd.
 • Uiterlijk 1 maart moet er een stempas in uw bezit zijn.

Als u op 1 maart geen stempas hebt ontvangen of u stempas bent verloren kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen, schriftelijk of persoonlijk. Ook als uw stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stempas aanvragen.

Schriftelijk een vervangende stempas aanvragen

 1. Download het formulier
 2. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 om 12.30 uur zijn ontvangen op verkiezingen@bergen-nh.nl. Vergeet u niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Persoonlijk een vervangende stempas aanvragen

 • Tot en met 14 maart 2017 tot 12.00 uur kunt u persoonlijk een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het team Publieksdiensten.  Neem bij uw aanvraag uw identiteitsbewijs mee. U krijgt uw vervangende stempas direct mee.

Met het aanvragen van een vervangende stempas wordt uw eerste stempas ongeldig verklaard. Mocht u uw eerste stempas weer terugvinden, dan kunt u deze niet meer gebruiken om te stemmen.

Iemand anders laten stemmen: volmacht

Kunt u op 15 maart niet zelf gaan stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht. Er zijn twee soorten volmachten: een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

Schriftelijke volmacht

Met de schriftelijke volmacht kunt u een kiezer uit heel Nederland voor u laten stemmen.

 1. Download het formulier
 2. Samen met degene die voor u gaat stemmen, vult u dit formulier in. Vervolgens mailt u het naar verkiezingen@bergen-nh.nl Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij ons binnen zijn
 3. De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en verstuurt deze naar degene die voor u gaat stemmen.
 4. Op 15 maart kan diegene dan met het volmachtbewijs voor u stemmen. U hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.

Onderhandse volmacht

Met een onderhandse volmacht kunt u een kiezer uit de gemeente Bergen voor u laten stemmen.

 1. Vul hiervoor het gedeelte op de achterkant van uw stempas in.
 2. Geef vervolgens uw ingevulde stempas samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs, aan degene die voor u gaat stemmen. U hoeft voor een onderhandse volmacht dus niet langs te komen bij de gemeente.
 3. Op 15 maart kan diegene (die in de gemeente Bergen woont), dan met de onderhandse volmacht voor u stemmen. Hij of zij moet alleen niet vergeten het kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen!

Voor hoeveel personen mag u gaan stemmen?

Een kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen, dus u mag voor maximaal twee personen stemmen. U moet deze ‘volmachtstemmen’ tegelijk met uw eigen stem uitbrengen.

Stemmen in een andere gemeente: kiezerspas

Met uw stempas kunt u in elk stembureau in de gemeente Bergen stemmen. Wilt u 15 maart in een andere gemeente stemmen? Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt? Dan hebt u een kiezerspas nodig.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

 1. Download het formulier .
 2.  Stuur het formulier naar verkiezingen@bergen-nh.nl
 3. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij ons binnen zijn.

Daarna kunt u alleen nog een kiezerspas aanvragen door naar het gemeentehuis te komen. Dit kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Meer informatie?

Hebt u vragen over de volmacht of kiezerspas? Neemt u dan contact op met het Team Verkiezingen van de gemeente Bergen: (072) 888 00 00 of verkiezingen@bergen-nh.nl

22-02-2017 10:43
Scheidingslijn
Aanvraag paspoort of ID: maak snel ee...
Paspoorten

Voor veel inwoners verloopt binnenkort het paspoort of identiteitskaart, zo blijkt uit onze gegevens. Het kan daardoor druk met aanvragen worden in het gemeentehuis. Hebt u ook een nieuw paspoort of ID-kaart nodig? Maak dan snel een afspraak via bergen-nh.nl. Dan bent u eerder aan de beurt en voorkomt u wachttijd.

Afspraak maken

Via deze website kunt u meteen een afspraak maken.

17-02-2017 13:16
Scheidingslijn
Afvalbrengstations langer open
Afvalbrengstation Egmond aan Zee

Met ingang van 1 maart 2017 hebben de inwoners van Bergen nog meer mogelijkheden om hun grof huishoudelijk afval te scheiden en naar het afvalbrengstation (ABS) te brengen. De openingstijden van de ABS’en in Egmond, Bergen en Schoorl worden namelijk verruimd.

Nieuwe tijden

Vanaf 1 maart 2017 zijn de ABS’en op zaterdag geopend van:

 • in Egmond en Schoorl van 08.00 - 12.00 uur
 • in Bergen van 12.30 – 16.30 uur.

De tijden in Bergen, Egmond aan Zee en Schoorl blijven van maandag tot en met vrijdag ongewijzigd.

Aanleiding

Er is een duidelijke stijgende lijn als het gaat om aanbieden van grondstoffen op de afvalbrengstations. Ook op zaterdag komen er steeds meer mensen. Op deze manier kan de druk beter worden verdeeld.

Recyclen grondstoffen

Door afval goed te scheiden, wordt een bijdrage geleverd aan het behouden van (soms) schaarse grondstoffen. De afvalsoorten die op het afvalbrengstation worden gescheiden, worden zo veel mogelijk gerecycled en gebruikt in nieuwe producten. Zo levert
het plastic van de oude tuinstoel weer de grondstof voor bijvoorbeeld een plastic speelgoedauto.

Overzicht adressen openingstijden

Kijk voor de adressen en openingstijden van de afvalbrengstations Bergen, Egmond en Schoorl op de pagina openingstijden.

16-02-2017 14:46
Scheidingslijn
Meer voorzieningen mogelijk stranden
Zee met ondergaande zon

Het college wil graag meer en betere openbare voorzieningen op het strand, zoals openbare toiletten, douches en kleedruimtes. Daarom zijn de regels aangepast voor ondernemers die erover nadenken zo’n voorziening bij hun strandpaviljoen te bouwen.

De eerste aanvraag voor een bestaand strandpaviljoen met openbare voorzieningen is al binnen. Naar verwachting zijn er aankomend zomerseizoen al op meerdere stranden openbare toiletten en douches aanwezig.

Economische visie

De vraag om meer openbare voorzieningen op het strand kwam naar voren uit de werksessies voor de Economische Visie die de gemeente hield met inwoners en ondernemers. Ondernemers kunnen nu gemakkelijker dit soort voorzieningen realiseren doordat de gemeente daar beleidsruimte voor biedt. Niet alleen voor openbare toiletten maar ook voor zaken als douches of lockers. Bestaande paviljoens mogen hun paviljoen hiervoor uitbreiden met maximaal 34 m2.

‘Meer comfort’

Wethouder Odile Rasch: “Een toeristisch aantrekkelijke gemeente biedt zijn bezoekers meer comfort. Met de nieuwe afspraken kunnen de openbare voorzieningen er snel komen. Dat maakt voor veel mensen een dagje strand of een strandvakantie in onze gemeente nog aantrekkelijker.”

16-02-2017 14:23
Scheidingslijn
Planning Mooi Bergen

Na het besluit van de gemeenteraad over de Harmonielocatie, gaat het plan Mooi Bergen een nieuwe fase in. Komend jaar staat in het teken van het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de Harmonielocatie, krijgen de plannen voor het Dorpsplein een concrete vorm en komt er een ontwerp voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Harmonielocatie

In december koos de gemeenteraad voor het plan ‘de 7 dorpelingen’ van Schrama BV op de Harmonielocatie. Om dit plan te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De ontwikkelaar is daar op dit moment mee bezig en werkt zijn bouwplan uit naar een voorlopig ontwerp. Dit doet hij in overleg met de gemeente en met de omwonenden. Dit voorjaar wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Alle inwoners kunnen dan het ontwerp-bestemmingsplan inzien en reageren. Hiervoor worden ook inloopavonden georganiseerd.

Dorpsplein

Naast de Harmonielocatie kent Mooi Bergen nog twee plandelen:

 • het Dorpsplein (op de plek van de Bakemaflat)
 • het Winkelhart (de winkelstrook ter hoogte van de bushalte aan de Dreef)

Voor het Dorpsplein is vorig jaar een intentieovereenkomst gesloten met Bot Bouw Initiatief BV. Zij zijn inmiddels al vergevorderd met hun plannen. Naar verwachting presenteren zij in het voorjaar van 2017 drie ontwerpen van drie verschillende architectenbureaus. Het kwaliteitsteam van Mooi Bergen, het zogenaamde Q-team, bepaalt dan samen met een vijftal inwoners welk ontwerp het mooiste past in het centrum van Bergen.

Openbare ruimte

Tussen de plandelen ligt de openbare ruimte. Dat is de ruimte die van ons allemaal is en die de gemeente beheert, zoals de weg, de pleinen en het groen. Na de zomer komt dit plan ter inzage te liggen. Dit voorjaar zullen scholieren van de middelbare scholen uit het dorp betrokken worden bij het ontwerp. Ook zal kunst een belangrijke rol spelen omdat dit past bij het karakter van het dorp.

Wie denkt mee over wat?

Inwoners zijn op verschillende manieren betrokken bij Mooi Bergen. Zo is er vanaf de start een actieve klankbordgroep, waarin onder meer de Bewonersvereniging Bergen Centrum en de Vereniging Ondernemend Bergen zitting hebben. De gemeente bespreekt met de klankbordgroep ideeën en voorstellen. Voor de inrichting van de openbare ruimte is er een meedenk en -tekengroep bestaande uit inwoners van Bergen en een stedenbouwkundige. Wanneer het gaat om architectuur dan laat het college zich adviseren door het Q-team. In het Q-team zitten onder meer een architect, een stedenbouwkundige en een historicus. Dit Q-team wordt aangevuld met inwoners, bijvoorbeeld wanneer een keuze moet worden gemaakt voor een ontwerp.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over Mooi Bergen staat op www.mooibergen.nl .

13-02-2017 11:49
Scheidingslijn
Overeenkomst voor Hoeve Overslot
Overslot, Egmond aan den Hoef

De gemeente Bergen heeft donderdag 2 februari  2017 met de Stichting Hafre Productions een overeenkomst gesloten voor het pand Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef, beter bekend als Hoeve Overslot. Wethouder Hugo Snabilie zette zijn handtekening namens de gemeente, Hans van den Berg tekende namens Hafre.

Dit betekent dat de Stichting Hafre voorlopig in Hoeve Overslot kan blijven en de hoeve kan blijven gebruiken op de huidige wijze. Volgens de motie van de gemeenteraad van 27 oktober 2016 wordt de overeenkomst niet eerder opgezegd dan wanneer de gemeenteraad zowel de kaders als een toekomstig plan voor het Slotkwartier heeft vastgesteld.

Motie: nieuwe overeenkomst

De gemeente had in de zomer van 2016 de lopende overeenkomst opgezegd, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over een nieuwe overeenkomst. De gemeenteraad nam vervolgens op 27 oktober 2016 unaniem een motie aan waarin het college werd opgedragen Hafre een nieuwe overeenkomst voor te leggen. In december 2016 en januari 2017 hebben gesprekken over de overeenkomst plaatsgevonden en is een voor beide partijen acceptabele overeenkomst opgesteld.

Vertrouwen hersteld

Het ondertekenen van de overeenkomst ziet wethouder Snabilie als een bezegeling van het herstelde vertrouwen. Beide partijen zien dit tevens als basis om met elkaar en andere partijen verder te werken aan een nog mooiere toekomst van het Slotkwartier.

06-02-2017 10:03
Scheidingslijn
Nieuwe bomen langs N9

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Via Optimum de komende periode aan de slag met het aanplanten van bomen langs de N9 bij Schoorldam. In het verleden zijn bij de omlegging van de N9 op diverse locaties bomen aangeplant, die niet goed tegen de zilte zeewind bleken te kunnen en daardoor afstierven. Op deze locaties worden nu nieuwe bomen geplant, waarbij gekozen is voor een soort dat de zeewind wel kan verdragen. Dit is een populiersoort met de naam Populus Canescens.

Schoorldam

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 februari tot vrijdag 3 maart 2017. Bewoners ondervinden geen last van de werkzaamheden en woningen blijven bereikbaar.

Voor het verkeer op de N9 wordt tussen hectometerpaal 86,0 en 88,5 een snelheidsbeperking ingesteld. Het verkeer wordt met een aangepaste snelheid van 50 km/uur langs de werkzaamheden geleid. Er worden ook op deze locatie geen rijstroken aan het verkeer onttrokken, zodat geen verkeershinder valt te verwachten.

Hebt u vragen?

Hebt u tijdens de werkzaamheden vragen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder:

 • Maarten van Rijswijk
 • Telefoonnummer: 06-1032 9936
06-02-2017 09:57
Scheidingslijn
Parkeervergunning 1 maart 2017
Geparkeerde auto's

Woensdag 1 maart 2017 start het betaald parkeerseizoen weer in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Hebt ú de juiste parkeervergunning al in huis? Als u het nog deze week regelt, kunt u drukte later deze maand in het gemeentehuis voorkomen.

Als u in 2016 ook al een betaalde parkeervergunning had, hebt u inmiddels een acceptgiro ontvangen met daarop de gegevens van de vergunning voor het nieuwe seizoen. Zodra we uw betaling hebben ontvangen, sturen we de nieuwe vergunning naar u op. Eventuele andere parkeervergunningen ontvangt u binnenkort in uw brievenbus.

Nieuwe aanvraag of kentekenwijziging

Had u in 2016 nog geen betaalde parkeervergunning of wilt u een (kenteken)wijziging doorgeven? Dat kunt u online regelen:

 • Online (niet voor bedrijven, zie hieronder): In het digitale loket. Uw aanvraag wordt op werkdagen binnen 24 uur verwerkt en de vergunning vervolgens per post naar u gestuurd.

 Vergunningen voor bedrijven kunt u alleen schriftelijk of op afspraak in het gemeentehuis aanvragen.

31-01-2017 14:49
Scheidingslijn
Economische Visie Bergen vastgesteld
Titelblad van het document

Het college heeft de de Economische Visie voor 2016-2030 vastgesteld nadat het plan zes weken ter inzage heeft gelegen. Op 16 februari 2017 wordt de visie behandeld in de Algemene Raadscommissie.

Keuzes voor de toekomst

In de Economische Visie staan keuzes voor de toekomst van de drie kernen Egmond, Bergen en Schoorl beschreven. Inwoners en ondernemers leverden de input voor de visie tijdens zes uitgebreide werksessies. Odile Rasch: “Kort samengevat is het credo: niet meer, maar beter. De bewoners van de kernen zijn voor 80% tevreden en trots op hun eigen aanbod en identiteit. Dat is een duidelijke boodschap geweest tijdens de sessies. We willen dus vooral versterken wat er al is.”

Van visie naar praktijk

In de visie zit ook een uitvoeringsparagraaf met daarin concrete acties om de visie in de praktijk te brengen. Eén daarvan is deelname aan de regiomarketingcampagne ‘Holland boven Amsterdam’, om Bergen nog beter te positioneren als aantrekkelijke toeristische gemeente. De gemeente gaat verder investeren in meer en beter toegankelijke voorzieningen zoals openbare toiletten en douches bij de stranden. De openbare ruimte in de winkelgebieden van Schoorl en Bergen worden opnieuw ingericht en krijgen daarmee een flinke kwaliteitsimpuls. In Egmond start een pilot met een centrummanager die er samen met de ondernemers voor gaat zorgen dat het aanbod van Egmond beter tegemoet komt aan de wensen van bezoekers. Odile Rasch: “Goede voorzieningen en een gastvrije, prettige openbare ruimte maken dat bezoekers zich welkom voelen en dat is heel belangrijk. Daar moet je in blijven investeren.”

Zienswijzen

De visie heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 31 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft waar passend de opmerkingen en suggesties verwerkt in de definitieve visie. De raadscommissie vergadert 16 februari 2017 over de visie, de zienswijzen en de nota van beantwoording van het college. Inwoners kunnen tijdens die vergadering inspreken. Naar verwachting stelt de gemeenteraad dan op 9 maart 2017 de Economische visie definitief vast.

Verschillen per kern

De gemeente heeft er bewust voor gekozen om niet één visie te schrijven voor de hele gemeente, maar deze toe te spitsen op de grootste kernen Bergen, Egmond en Schoorl. Zij hebben elk een eigen ontwikkelingsgeschiedenis, een eigen economisch en toeristisch
profiel en een eigen en unieke ligging. Er zijn ook thema’s die in alle drie de kernen hoog op de prioriteitenlijst staan: kleinschaligheid, authenticiteit, parkeren, toerisme en het behouden van jeugd en jonge gezinnen.

27-01-2017 12:26
Scheidingslijn
Opknapbeurt Parkweg Bergen aan Zee

De Parkweg in Bergen aan Zee krijgt een opknapbeurt. De bestrating wordt opnieuw aangebracht waarbij de bestaande materialen worden hergebruikt. De inritten worden tot aan de erfgrens opnieuw bestraat met gebakken straatklinkers. Het karakter en de uitstraling van de Parkweg blijft door hergebruik van bestaande materialen zoveel mogelijk behouden. De werkzaamheden starten begin februari 2017 en zijn afgerond voor Pasen (half april 2017).

Eenrichtingsverkeer blijft

De weg blijft éénrichtingsverkeer. De linkerzijde van de weg blijft als parkeerruimte in gebruik. De fietsenstalling wordt de strandopgang krijgt een opgeknapt. Tot slot wordt ook de straatverlichting voorzien van nieuwe armaturen met LED-verlichting.

Werk in fases

Het werk is aangenomen door de firma GP Groot uit Heiloo. Dit bedrijf voert het werk in fases uit.

Planning

 De werkzaamheden starten begin februari 2017 en zijn afgerond voor Pasen (half april 2017).

Vragen

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met:

 • De heer B. Henneman (projectleider), telefoonnummer (072) 888 02 96 of e-mail barthenneman@debuch.nl
 • De heer K. Oostermeijer (toezichthouder), telefoonnummer: 06 46 22 38 76
27-01-2017 12:13
Scheidingslijn
Vergoeding voor aanpassing woning

Bijna iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen woning blijven wonen. Belangrijk daarbij is dat de woning en de omgeving eromheen veilig zijn. Dit kan vaak al met behulp van kleine aanpassingen aan de woning. Deze aanpassingen verhogen de veiligheid in en rond uw woning, waardoor ongelukken voorkomen kunnen worden.

Stimuleringsregeling

De gemeente Bergen hecht veel belang aan veiligheid in en rond de woning en heeft daarom besloten om een stimuleringsregeling vast te stellen onder de naam ‘Opplussen particulier woningbezit 2017 ’ (pdf-219kb). Als u voldoet aan de in de regeling genoemde voorwaarden kunt u bij de gemeente Bergen een gedeelte van de kosten voor aanpassing van de woning vergoed krijgen. De stimuleringsregeling is bestemd voor woningeigenaren:

 • vanaf 55 jaar
 • mensen met een lichte functiebeperking

Wie voldoet aan de voorwaarden kan 50% van de gemaakte kosten vergoed krijgen tot een maximum van € 750.

Op is op !

Wij raden u aan om zich tijdig te melden want voor het beschikbare subsidiebedrag (totaal
€ 45.000) geldt ‘op is op’!

Aanmelding voor de regeling

De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Bergen. Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding, dan kunt u contact opnemen met Carla Klok van Stichting Welzijn Bergen. Zij is te bereiken onder telefoonnummer (072) 509 52 67 of via emailadres c.klok@welzijnbergen.nl. Stichting Welzijn biedt ook de mogelijkheid voor  ondersteuning  bij het thuis invullen van de formulieren. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aangeven in uw contact.

Wie komt niet in aanmerking voor de regeling?

Bent u al geïndiceerd bent voor woningaanpassingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of woont u in een huurwoning? Dan kunt u niet meedoen aan dit project.

Hebt u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Carla Klok van Stichting Welzijn Bergen. Zij is te bereiken onder het telefoonnummer 072- 5095267 of via het emailadres c.klok@welzijnbergen.nl.

26-01-2017 11:21
site_backtotop.png