Waar ben ik ?
Nieuwsbericht
Scheidingslijn
Het college van Bergen komt naar u toe

Het college van de gemeente Bergen vergadert eens in de zo veel tijd in een van de dorpskernen. Dichtbij de inwoners, in de wijken en de dorpen. Op 7 november zijn ze in Egmond aan Zee.  Daarnaast kunt u de burgemeester bij u thuis uitnodigen.

7 november bij de Prins Hendrik

Het college vergadert op 7 november bij de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. De vergadering is zoals altijd besloten, maar na afloop van de vergadering zijn inwoners uit de dorpskern van harte welkom om met het college van de lunch te genieten en vragen te stellen of een goed gesprek te voeren.

Van 12.30 uur tot 13.30 uur zijn inwoners van Egmond aan Zee welkom om binnen te lopen.

De burgemeester op de thee

Inwoners van de gemeente Bergen kunnen burgemeester Hetty Hafkamp thuis uitnodigen. Wilt u eens kennismaken? Hebt u een kwestie die u bij de burgemeester wilt aankaarten? Een vraag die u wilt stellen? U kunt de burgemeester uitnodigen door een e-mail te sturen naar collegesecretariaat@bergen-nh.nl of te bellen met het bestuurssecretariaat op nummer (072) 888 00 00.

Lijkt u het gezellig, leuk, interessant of waardevol om eens met de burgemeester in gesprek te gaan, stuur ons dan een mailtje. U zorgt dat er bij de ontmoeting minimaal vijf andere mensen (vrienden, familie, buren) zijn en voor de thee. De burgemeester zorgt voor iets lekkers.

25-10-2017 15:01
Scheidingslijn
Technische storing opgelost

Update 10.20 uur: de storing van vanmorgen (vrijdag20 oktober 2017) is weer opgelost! We zijn weer telefonisch bereikbaar.

Bericht: 20 oktober 2017, 9.00 uur

Door een technische storing zijn wij niet  bereikbaar op dit moment.  Ook de publieksbalies hebben last van de storing waardoor de publiekszaken niet goed kunnen worden uitgevoerd. Onze excuses voor het ongemak.

Wij hopen dat de storing snel is opgelost.

Print

20-10-2017 09:45
Scheidingslijn
Solarbank in Groet

Een primeur in de gemeente Bergen! Op de parkeerplaats voor De Blinkerd in Schoorl staat sinds kort een solar zitbank. Wethouder Odile Rasch neemt deze vrijdag 20 oktober om 11.00 uur officieel in gebruik. Via een usb-kabel kun je een smartphone of tablet opladen, maar het kan ook draadloos via het wifi-netwerk van De Blinkerd.

Volgens de wethouder is de Blinkerd voor Schoorl, Groet en Camperduin een belangrijke plek waar altijd iets is te doen. “Dit bijzondere duurzame bankje biedt ruimte voor ontmoeting of een rustmomentje in de buitenlucht.”
De solarzitbank met een geïntegreerd zonnepaneel is weer- en vandalismebestendig.

 

19-10-2017 14:55
Scheidingslijn
Schetsonwerp van jouw groene tuin

Gemeenten bereiden zich voor op klimaatveranderingen. Maar de inzet van particulieren is ook nodig om wateroverlast bij extreme regen tegen te gaan. Dat kan door de tuin te ‘ontharden’: meer stenen eruit en meer planten erin, kortgezegd. Tijdens Waterdag, op 25 oktober van 10.00-16.00 uur in PWN bezoekerscentrum De Hoep in Castricum, kunnen liefhebbers een schetsontwerp laten maken voor een eigen groen tuin.

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen vaker voor. Langdurige droogte bijvoorbeeld of enorm veel regen. Gemeenten bereiden zich voor door in beeld te brengen waar wateroverlast optreedt en wat je ertegen kunt doen. Ook bekijken gemeenten hoe je een tekort aan water kan voorkomen in tijden van grote droogte.

Eén ding is duidelijk: de gemeente kan het niet alleen. De meeste grond in een gemeente is in eigendom van particulieren. Van hen kan een belangrijk deel van de oplossing komen.
Veel tuineigenaren kiezen voor een tuin die weinig onderhoud vraagt. In de praktijk leidt dat vaak tot tuinen met veel tegels. Regenwater kan zo moeilijk weg en stroomt vaak richting het riool, dat al het water steeds minder aankan. Daarom is het goed de tuin te ‘ontharden’: ervoor te zorgen dat regenwater in de grond kan weglopen.
 

Waterdag

Eveline Beukema, een ervaren ontwerper van groene tuinen, is aanwezig op de Waterdag. Belangstellenden kunnen bij haar een schetsontwerp laten maken van de eigen groene tuin. Neem hiervoor een plattegrond en foto’s van uw huidige (voor)tuin mee.
Bij de gemeenten bestaan ook subsidiemogelijkheden voor het aanleggen van een groene tuin. Inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kunnen 50% van de realisatiekosten met een maximum van €1000,- vergoed krijgen. Meer informatie hierover vindt u op de Waterdag of op www.castricum.nl/waterdag

De Waterdag wordt georganiseerd door de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. De Waterdag staat in het teken van Water en Veiligheid.

18-10-2017 14:47
Scheidingslijn
Even bijtanken

De strandafgangen Hargen aan Zee en Egmond aan Zee hebben er een PWN- watertappunt bij. Bezoekers en inwoners met een eigen bidon kunnen hier even bijtanken en genieten van gratis water.

Op maandag 16 oktober, één van de warmste oktoberdagen van deze eeuw, zijn de gratis toegankelijke PWN-watertappunten bij Hargen aan Zee en Egmond aan Zee officieel in gebruik genomen. Onder toeziend oog van wethouder Rash, Peter de Jong (sectormanager Drinkwater a.i. van PWN) en Richard Nan (marketing Hotel Zuiderduin, De Boei en Golfzang) werden beide watertappunten in gebruik genomen. Het watertappunt in Egmond aan Zee is gesponsord door Hotel Zuiderduin.

Water voldoet aan strenge normen

Kraanwater kost nog geen cent per liter. PWN maakt drinkwater van onder andere IJsselmeerwater, wat door de Rijn via de Lek wordt aangevoerd. De duinen bij Castricum filteren voor een groot deel ons water. Het water wordt getest op sporen van circa 700 verschillende stoffen. Pas als het voldoet aan de strengste normen mag het als drinkwater via ondergrondse leidingen naar mensen thuis en andere locaties zoals het watertappunt in Hargen aan Zee en Egmond aan Zee.

Meerdere watertappunten in gemeente Bergen

Gemeente en PWN stimuleren het navullen van bidons of flesjes. Dit is beter voor het milieu, want dan worden er minder plastic flesjes gekocht en is er minder afval. Daarnaast is het drinken van kraanwater gewoon gezond! Er zijn ook al gratis PWN-watertappunten bij het Buitencentrum Schoorlse Duinen, het Klimduin in Schoorl en in Camperduin.

Het watertappunt staat van maart/april tot en met november nabij de strandafgangen. In de vorstperiode haalt PWN het tappunt weg, controleert het en slaat het op tot het voorjaar.

18-10-2017 10:12
Scheidingslijn
Wethouder Mesu opent kinderopvang De ...

Op maandag 16 oktober opende wethouder Jan Mesu kinderopvang De Molen aan de Molenweg in Schoorl. Op de  voormalige plek van kinderdagverblijf Het Berenbos is een nieuw onderkomen gebouwd waarin zowel een peuteropvang als kinderdagverblijfgroepen is gehuisvest.

De kinderen van voormalig kinderdagverblijf het Berenbos gaan nu ook naar De Molen. Daar kunnen nu kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Voorschoolse educatie

De peuteropvanggroep biedt plek aan 16 kinderen. Daar wordt ook voorschoolse educatie aangeboden voor kinderen die dat nodig hebben. Dit gebeurt in goed overleg met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

De kinderen van voormalig kinderdagverblijf het Berenbos gaan nu ook naar De Molen. Daar kunnen nu kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar.

De gemeente heeft regelmatig contact met Stichting Forte Kinderopvang. De locaties worden gecontroleerd en de laatste jaren goed beoordeeld.

16-10-2017 17:16
Scheidingslijn
Gemeente Bergen doet aangifte van bra...

De Beeck is na de brand van afgelopen weekend volledig ontoegankelijk. De gemeente heeft extra maatregelen getroffen om het gebouw te beveiligen. Daarnaast wordt er aangifte gedaan omdat er sporen zijn aangetroffen die duiden op de mogelijkheid van brandstichting.

Om het gebouw zijn hekken geplaatst, er is een beveiliger aanwezig en er is extra cameratoezicht. De gemeente start zo snel mogelijk met de sloop- en opruimwerkzaamheden. Hiervoor wordt een sloopbedrijf ingezet.

Uitwijkmogelijkheden voor gebruikers

In overleg met Holland Sport zijn er voor alle gebruikers uitwijkmogelijkheden bedacht. Zo vond afgelopen weekend het afzwemmen al plaats in de Hoornse Vaart. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies van Bergen worden voorlopig gehouden in de Blinkerd te Schoorl. Ook de commissie bestemmingsplannen van dinsdag 17 oktober 2017 en de Algemene Raadscommissie van donderdag 19 oktober 2017 worden gehouden in de Blinkerd (zie ook eerder bericht).

'Enorme impact op de omgeving'

Burgemeester Hafkamp was vanmorgen (maandag 16 oktober) met de brandweer bij de Beeck: ,,De brand heeft natuurlijk een enorme impact op de directe omgeving, maar ook op iedereen die met plezier gebruik maakte van het zwembad en de zalen. Er zijn ook spullen verloren gegaan die de gebruikers dierbaar waren, van biljarttafel tot balletjurk. Dat vind ik spijtig.”

De burgemeester geeft aan dat ze waardering heeft voor hoe voortvarend er het afgelopen weekend gewerkt is: ,,De brandweerkorpsen van onze gemeente en uit onze regio hebben keihard gewerkt, samen met onze buitendienst. Zij verdienen de complimenten, maar dat geldt ook voor Holland Sport. Zij zijn direct van start gegaan met tijdelijke vervangende ruimten voor de verenigingen. Die hebben het sporthart op de juiste plaats.”

Informatieavond

Woensdagavond wordt er door de gemeente en Holland Sport een informatieavond voor huurders van de Beeck georganiseerd. Ze worden hiervoor per mail en/of brief uitgenodigd.

Print

16-10-2017 16:03
Scheidingslijn
Raads- en commissievergadering verpla...

In verband met de brand in de Beeck worden de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies van Bergen voorlopig gehouden in de Blinkerd te Schoorl. U vindt de Blinkerd aan de Heereweg 150 te Schoorl.

Beperkte ruimte

Ook de commissie bestemmingsplannen van dinsdag 17 oktober 2017 en de Algemene Raadscommissie van donderdag 19 oktober 2017 worden gehouden in de Blinkerd. Eventuele bezoekers wijzen wij erop dat op last van de brandweer een beperkt aantal personen aanwezig kan zijn in de zaal. Daarnaast vragen wij bezoekers rekening te houden met de beperkte parkeergelegenheid in de omgeving.

 Audio-opnames

Helaas is het niet mogelijk om de vergaderingen live uit te zenden. Wel worden er audio-opnames gemaakt. Deze zijn enkele dagen na de vergadering beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente op www.raadbergen-nh.nl.
 

16-10-2017 14:50
Scheidingslijn
Brand in De Beeck in Bergen

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober is een grote brand ontstaan in multifunctioneel centrum De Beeck in Bergen. De brand brak uit rond 2.00 uur door nog onbekende oorzaak.

Maandag 16 oktober-UPDATE 16.15 uur

Er wordt door de gemeente Bergen aangifte gedaan  omdat er sporen zijn aangetroffen die duiden op de mogelijkheid van brandstichting. Meer informatie, zie het nieuwsbericht: Gemeente Bergen doet aangifte.

Maandag 16 oktober-UPDATE 15.15 uur

In verband met de brand in de Beeck worden de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies van Bergen voorlopig gehouden in de Blinkerd te Schoorl. U vindt de Blinkerd aan de Heereweg 150 te Schoorl. Meer informatie:  Raads- en commissievergadering in de Blinkerd.

Maandag 16 oktober-UPDATE 13.30 uur

Het pand is volledig verwoest. De brandweer heeft aangegeven dat niemand het gebouw in mag. Helaas mogen ook de verenigingen die hun spullen hebben staan er niet in. De plek wordt op dit moment extra beveiligd door onder andere camera’s.

Informatieavond voor de gebruikers

Voor de gebruikers van De Beeck zijn uitwijkmogelijkheden bedacht. Een informatieavond voor de gebruikers volgt deze week nog. Waarschijnlijk wordt dit woensdagavond (18 oktober). Meer informatie hierover volgt nog.

Het is de bedoeling dat de  sloop zo snel mogelijk wordt gestart.

vrijdag 13 oktober-UPDATE 14.35 uur

De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van de brand. Omdat het vuur aan de binnenkant van het gebouw zit - in de dakconstructie - moet het gebouw uit elkaar worden getrokken. De brandweer schaalt af, maar er blijft wel een eenheid van de brandweer aanwezig tot in ieder geval vanavond.

Wegen afgezet

De wegen in de omgeving zijn deels afgezet en er zijn verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. Het afvalbrengstation is vrijdag en zaterdag gesloten. De afvalstations in Schoorl en Egmond zijn dan extra lang open voor inwoners: van 8.00 tot 16.30 uur.

Voor bestemmingsverkeer is het verzorgingstehuis Oudtburgh bereikbaar vanaf de Kerkedijk. De Europese School is echter nog niet bereikbaar vanaf de kant van de Kerkedijk, maar alleen vanaf de Churchilllaan.

Waar kunnen gebruikers terecht?

Alkmaar Sport laat weten dat alle gebruikers ergens anders worden ondergebracht. Het diplomazwemmen van morgen - zaterdag 14 oktober - gaat door in zwembad Hoornse Vaart (Hertog Aalbrechtweg 4, Alkmaar).

Foto's brand 

Voor foto's van de brand kunt u kijken op onze facebookpagina  

Vrijdag 13 oktober-UPDATE 10.45 uur

De gemeente regelt dat Woonzorglocatie Oudtburgh (Molenweidtje 1) en de Europese School Bergen (Molenweidtje 5) via de noordzijde bereikbaar zijn.  

Vrijdag 13 oktober-UPDATE 9.30 uur:

Bij de brand komt veel rook vrij. In rook zitten altijd schadelijke stoffen. Daarom wordt u geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. U kunt last krijgen van irritatie aan uw ogen en luchtwegen.

De deeltjes die neerdwarrelen, komen uit de dakbedekking. Deze zijn niet schadelijk en kunt u zelf opruimen en in de grijze bak doen.

Vrijdag 13 oktober-Startbericht 7.30 uur:

Een deel van het sportgedeelte is ingestort. De sportzalen en het zwembad kunnen niet worden gebruikt.

Afvalbrengstation Bergen gesloten

Het afvalbrengstation Bergen is vandaag (vrijdag 13 oktober) en morgen (zaterdag 14 oktober)gesloten in verband met de bluswerkzaamheden. Zie onze openingstijden. Het blussen gaat nog de hele dag duren. Door de brand werden nabijgelegen appartementen tijdelijk ontruimd, maar de bewoners konden later weer naar huis.

Oproep: blijf uit de buurt

Vriendelijk verzoek aan omstanders om uit de buurt te blijven en hulpverleners hun werk te laten doen.

Zodra wij meer informatie hebben, laten wij dat via deze site weten.

Print

16-10-2017 13:15
Scheidingslijn
Bewegwijzering: elke kern een eigen s...

Gemeente Bergen trekt 40.000 euro uit voor duidelijke en stijlvolle bebording om gasten en toeristen beter wegwijs te maken in onze gemeente. Er zijn inmiddels richtlijnen opgesteld waaraan de bewegwijzering moet voldoen, als het gaat om begrijpelijkheid en kosten. Hoe de borden er precies uit gaan zien is nog open. De gemeente gaat daarvoor eerst in gesprek met onder meer bewoners- en ondernemersverenigingen, cultuurhistorische verenigingen en kunstenaars.

Gastvrije gemeente

Het beleidsplan over bewegwijzering heeft meerdere doelen. Ten eerste vindt de gemeente het belangrijk dat gasten en toeristen zich welkom voelen en gemakkelijk hun weg kunnen vinden in het aanbod van musea, trekpleisters en bezienswaardigheden in de gemeente. Daarbij kan met een bewegwijzeringplan het verkeer beter geleid worden over wenselijke routes. Ook voorkomt het een wildgroei aan bebording door te kiezen voor één stijl.

'locale kleur'

De nieuwe borden moeten straks allemaal voldoen aan de richtlijnen voor leesbaarheid en begrijpelijkheid. Wel wil het college onderscheid maken in de vormgeving van de borden in de drie verschillende kernen.  Wethouder toerisme Odile Rasch: “Het zou mooi zijn als de borden iets uitstralen dat typerend is voor de betreffende kern.” 

11-10-2017 17:42
Scheidingslijn
Inloopavond op maandag 30 oktober ove...

De gemeente heeft in samenwerking met woningcorporatie Kennemer Wonen voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Het plan met in totaal 88 woningen bestaat voor de helft uit sociale huurwoningen. Daarnaast worden er vijftien betaalbare koopwoningen gebouwd voor starters uit de kern Bergen. Het stedenbouwkundig plan ligt ter inzage van 19 oktober tot en met 15 november. Belangstellenden kunnen het plan bekijken en er vragen over stellen tijdens een inloopavond op maandag 30 oktober. De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van tennisvereniging BSV, Oudtburghweg 1.

Voor de ontwikkeling op het voormalig BSV-terrein zet de gemeente grotendeels in op huurwoningen (ruim 80 procent) en dan met name op sociale huurwoningen. Dat betreft 50 procent van het plan; dat is meer dan de gebruikelijke eis van 40 procent. Dit vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente. "De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn nog te lang. Op eigen grond kunnen we meer woningen realiseren voor doelgroepen die lastig een woning kunnen vinden, bijvoorbeeld starters en één- en tweepersoons huishoudens. Hier ligt een hele mooie kans”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

Betaalbare woningen

De behoefte aan betaalbare woningen in de gemeente is al jarenlang groot. Aan de andere kant stagneert de doorstroming in het segment van betaalbare woningen. Dat heeft te maken met de sterke vergrijzing in Bergen en de ontwikkeling dat oudere mensen langer thuis blijven wonen of geen andere geschikte woning kunnen vinden. Om de doorstroming te bevorderen, is er ook een groot aantal huurappartementen ingepland waarvan de huur niet meer dan 1000 euro per maand bedraagt.

Plan op hoofdlijnen

De precieze verdeling van de 88 woningen is als volgt:

  • 32 sociale huurappartementen
  • 12 sociale grondgebonden huurwoningen
  • 15 grondgebonden betaalbare koopwoningen (starterswoningen)
  • 29 vrije sector huurwoningen (huur niet hoger dan 1000 euro per maand)

De appartementengebouwen worden maximaal drie bouwlagen hoog, de woningen maximaal twee bouwlagen.

Nieuwe bestemming

Het gebied is nu nog bestemd voor sport en recreatie. Voor woningbouw moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Voordat deze procedure wordt opgestart, wil het college eerst aftasten wat de omwonenden van deze verkaveling vinden. Om die reden wordt het stedenbouwkundig plan ter inzage gelegd.

Reageren?

Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van B&W, Postbus 175, 1860 AD Bergen.

Planning onder voorbehoud

Het stedenbouwkundige plan en de ingediende inspraakreacties worden op 1 februari 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens kan een bestemmingplan worden opgesteld en de bijbehorende procedure doorlopen. De start van de bouw staat vooralsnog gepland voor het eerste kwartaal 2019.

Verkaveling BSV terrein

11-10-2017 17:25
Scheidingslijn
Baggerwerkzaamheden in Bergen

Gemeente Bergen gaat de komende periode een aantal watergangen in het stedelijk gebied baggeren. Vanaf 16 oktober wordt in totaal circa 1400 m3 baggerspecie verwijderd. De baggerspecie wordt met behulp van een duwboot en een kraan in vrachtauto's geladen en vervolgens naar het gemeentelijk baggerdepot aan de Oosterdijk afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij overslaglocaties tijdelijk overlast ontstaat voor het verkeer.

Waar wordt gebaggerd?

De baggerwerkzaamheden vinden plaats in de kern Bergen in omgeving van de volgende straten:

  • Kerkedijk, Oudtburghweg en Molenweidtje
  • Luiveland
  • Tussen Lindenlaan en Zuidlaan

Waarom wordt gebaggerd?

Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om een goede doorstroming van het watersysteem te behouden. Zo kan bij hevige regenval het water beter wegstromen. Om de watergangen in het bebouwde gebied op orde te houden is een baggerplan opgesteld. De uit te voeren werkzaamheden zijn een uitwerking van dit plan. Door het slib uit de watergangen te verwijderen verbetert ook de waterkwaliteit.

Wanneer en hoelang gaat het duren?

De werkzaamheden starten op 16 oktober en duren tot half november, een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden.

 

Met wie werken we samen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Baggerbedrijf West Friesland uit Andijk. Het dagelijks toezicht wordt verricht door Tijhuis Ingenieurs BV uit Hoorn.

 

Meer informatie

Voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden worden de omwonenden schriftelijk geïnformeerd door de aannemer over de uit te voeren werkzaamheden.

11-10-2017 16:41
Scheidingslijn
Aan de slag met sociaal ondernemen

Gemeente Bergen gaat samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls geven aan het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent dat dat we samen het sociaal ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten, kennis en ervaringen beter delen en voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal ondernemers. Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen van een nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen.

Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; gemeenten op hun beurt kunnen via hun beleid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social Impact Factory en Sinzer.

In actie

Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevonden worden. 

Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan eenvoudiger aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt.

Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen van sociale ondernemers.
Dat bleken eerder dit jaar de drie meest kansrijke voorstellen. Ze kwamen naar voren tijdens twee voorbereidende bijeenkomsten – ‘Social Impact Rooms’ – en een ‘pitch‘ van de vele voorstellen die daar werden genoemd.

In de praktijk

Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen zien, wordt nu uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet zijn.

Informatie

Meer weten? Of interesse om als sociaal ondernemer aan te haken? Check het nieuwsbericht op onze website of neem contact op met Bram Verrips via (14) 0251.

10-10-2017 11:38
Scheidingslijn
College legt bestemmingsplan De Zeven...

Zes weken lag het ontwerp bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen voor de invulling van Harmonielocatie in het centrum van Bergen voor alle inwoners en belanghebbenden ter inzage. In deze periode zijn in totaal 127 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de reacties is het ontwerp op enkele punten aangepast. Het college biedt het ontwerp op 9 november aan aan de gemeenteraad samen met het beeldkwaliteitsplan. Beide documenten vormen samen de richtlijnen en kaders waarmee Schrama BV het plan ‘De zeven dorpelingen’ kan gaan ontwikkelen.

Beeldkwaliteitsplan

Speciaal voor de Harmonielocatie heeft het college ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan zijn criteria benoemd die de ontwikkelaar moet aanhouden zodat de nieuwe bebouwing op de harmonielocatie– een belangrijke plek in het centrum- een mooie, levendige en kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgt. In het plan staan bijvoorbeeld voorwaarden voor het kleur- en materiaalgebruik van luifels, hekken en reclame-uitingen op de gevels. Ook staan er voorwaarden voor de buitenstalling van de bloemenkiosk en voor een expositie in een aantal vitrines of etalages van de nieuwe bebouwing. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit – de vroegere welstandscommissie-  gebruikt het beeldkwaliteitsplan bij het toetsen van de bouwplannen.

Overeenkomst

Voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan, wordt er een anterieure exploitatieovereenkomst getekend tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de kosten voor het bouwrijp maken van de grond, de rolverdeling en de prijs van de grond. 

Doorgang Karel de Grotelaan en de Dreef

Op 9 november wordt de gemeenteraad ook gevraagd om de doorgang voor fietsers en voetgangers van de Karel de Grotelaan naar de Dreef officieel aan de openbaarheid te onttrekken. Deze grond is privé-eigendom, maar werd in de praktijk gebruikt als verkorte route van en naar de Dreef. Een besluit is nodig om het plan “De Zeven Dorpelingen” mogelijk te maken. In dit plan is op de plek van de doorgang het nieuwe gebouw van muziekvereniging Bergens Harmonie en de overdekte laad- en loszone van de supermarkten gepland.

Meer informatie

Op de website www.mooibergen.nl kunt u het ontwerp bestemmingsplan, de antwoorden op de zienswijzen en het beeldkwaliteitsplan vinden. De voorstellen worden op 17 oktober besproken in de bestemmingsplannencommissie. Hierbij is er mogelijkheid om in te spreken Op 9 november vergadert de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

04-10-2017 16:58
Scheidingslijn
Vrijwilligers Bedankt!

Inwoners van onze gemeente die actief zijn als vrijwilliger krijgen van 4 t/m 12 november een bedankje voor hun werk. De lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Bergen en Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar organiseren samen met de gemeente tal van gratis workshops, rondleidingen en voorstellingen onder het motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van wandelingen, sport en spel tot kookworkshops en filmvoorstellingen. De inschrijving daarvoor is geopend.

De actie is een ‘dankjewel’ voor al het werk dat vrijwilligers verzetten en waarvan inwoners in onze gemeente profiteren. Op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht van alle activiteiten. Vrijwilligers kunnen zich daar tot 31 oktober zelf inschrijven.
‘Vrijwilligers Bedankt’ wordt georganiseerd vanuit de overtuiging dat het vanzelfsprekend kan zijn om elkaar een handje te helpen.
 

Regionaal

Het is voor het derde jaar op rij dat er in zes gemeenten op een gelijke manier en in dezelfde periode activiteiten worden georganiseerd voor vrijwilligers. “We zijn enorm trots dat het weer gelukt is om vrijwilligers, organisaties en gemeenten met elkaar te verbinden. En dat met een fraai programma waaraan iedereen die zich vrijwilliger voelt kan deelnemen,” aldus Jan Mesu, wethouder van de gemeente Bergen namens de samenwerkende gemeenten. “Tegelijkertijd willen we naast waardering natuurlijk ook andere inwoners inspireren om vrijwilliger te worden. Vrijwilligerswerk is niet alleen zinvol, maar ook ontzettend leuk.” Om dat nog beter te faciliteren, is er onlangs ook de - digitale - Vrijwilligersacademie (www.vrijwilligersacademiebuch.nl ) opgericht in de regio Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo.

04-10-2017 16:48
site_backtotop.png