Waar ben ik ?
Nieuwsbericht

Inventarisatie gebruik van recreatiewoningen

Tussen week 43 en 47 gaan onze controleurs weer op pad om te inventariseren hoe de recreatiewoningen in onze gemeente gebruikt worden. Een grote klus, want er staan veel recreatiewoningen in onze gemeente. Niet zo verwonderlijk, want onze mooie omgeving trekt jaarlijks veel toeristen. Maar soms wonen mensen permanent in een recreatiewoning en dat is niet toegestaan.

Tussen week 43 en 47 van dit jaar gaan onze controleurs weer alle recreatiewoningen in onze gemeente inventariseren. De controleurs bekijken of er in de recreatiewoning gewoond wordt en bekijken de ligging en de omvang. In een brief leggen wij aan alle gebruikers en eigenaren uit waarom we langs komen, wie er langs komt en wanneer we langs komen. Maar mocht u deze brief gemist hebben, vragen over deze brief hebben of gewoon nieuwsgierig hiernaar zijn, zonder dat u een recreatiewoning hebt, dan kunt u alle informatie op deze pagina terug lezen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard ook telefonisch bereikbaar.

Waarom komt de controleur bij u langs?

Volgens onze gegevens staat er op uw perceel een recreatiewoning. Daarom wordt deze geïnventariseerd.

Wie komt controleren?

Wij hebben de uitvoering van de inventarisatiewerkzaamheden uitbesteed aan MB-ALL B.V. uit Maarssen. De medewerker kan zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente Bergen. Vraagt u hier gerust om. Wij verzoeken u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de werkzaamheden.

Wanneer en hoe vind de controle plaats?

De controle vindt tussen week 43 en week 47 onaangekondigd plaats. De controleur belt altijd eerst aan bij de hoofdwoning en stelt zich voor aan degene die de deur opent. Is er niemand thuis, dan gaat de controleur zelf controleren. Dit mag hij op basis van artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hij gaat de recreatiewoning niet in. De controleur vult een checklist / controlerapport in.

Wat gaan we met de inventarisatie doen?

Als uit de inventarisatie blijkt dat er in uw recreatiewoning gewoond wordt, gaan wij in 2018 en/of 2019 onderzoeken of u daar toestemming voor hebt of wij u die alsnog kunnen geven. Als dat niet het geval is, ontvangt u van ons een brief waarin wij aan u uitleggen wat daar de gevolgen van zijn. Als u de bewoning niet beëindigt of laat beëindigen zullen wij daartegen handhavend optreden. Als de inventarisatie heeft plaatsgevonden en wij hebben nog (aanvullende) vragen over het gebruik van uw recreatiewoning dan nemen wij te zijner tijd contact met u op.

Tot Slot

Hebt u nog vragen? Hieronder treft u een overzicht aan van de meest gestelde vragen, maar neemt u ook gerust contact op met ons op via telefoonnummer 072 – 888 00 00.

Bijlage:

27-10-2017 11:04
site_backtotop.png