Waar ben ik ?
Nieuwsbericht

Unieke bodemvondsten in Egmond-Binnen

terrein waar archeologische vondst is gedaan

Soms hoef je maar een paar decimeter de grond in om belangwekkende dingen te vinden. Tijdens archeologisch onderzoek in het gebied Waterrijk bij Egmond-Binnen zijn bijzondere vondsten gedaan: de resten van minstens twee middeleeuwse gebouwen.  

Het gaat om gebouwen van 4 tot 6 meter breed en de langste is minstens 36 meter. Op de locatie is een plattegrond te zien van de bewoningsplek.

Munten, gespen en een mantelspeld

Paalresten wijzen op twee gebouwen die er in de veertiende of vijftiende eeuw hebben gestaan.  Het geeft de boerderij en de erfinrichting aan; waar de palen hebben gestaan en waar de greppels liepen. Ook is een waterput aangetroffen. Zulke middeleeuwse plattegronden worden zelden aangetroffen. Andere vondsten zijn munten, gespen en een 10e eeuwse fibula (mantelspeld).

Huis van Hilde

De munten en andere vondsten gaan naar het Huis van Hilde in Castricum. De plattegrond wordt geheel ingemeten voor verdere analyse.

Werkzaamheden PWN

PWN heeft bij het gebied Waterrijk duinwerkzaamheden uitgevoerd. Bij dit soort werkzaamheden is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk. De vondst die bij dit onderzoek gedaan is, is uniek te noemen. Het terrein is overigens niet toegankelijk voor bezoek.

Ga voor meer foto's naar onze facebookpagina.

11-08-2017 10:53
site_backtotop.png