Archeologisch onderzoek naar restanten Abdij Egmond

Vernieuwende technieken leggen ondergrondse structuren bloot

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt momenteel archeologisch onderzoek gedaan door Saricon BV op het terrein van de Abdij van Egmond. Wethouder Tromp bracht begin oktober een bezoek om te zien hoe de onderzoekers te werk gaan. Bij het onderzoek worden vernieuwende technieken gebruikt. Met deze technieken is het mogelijk om zonder opgraving toch in de bodem te kijken. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de nog in de grond aanwezige structuren van de oude abdij.

Provinciaal archeologisch monument

Het onderzoek wordt verricht door de Provincie Noord-Holland. Het terrein van de abdij is namelijk een provinciaal archeologisch monument. Het is belangrijk om te kijken welke resten er nog in de bodem aanwezig zijn, zodat deze resten zo goed mogelijk beschermd kunnen worden. Tegelijkertijd hoopt de Provincie dat er nieuwe gegevens worden gevonden die meer licht kunnen schijnen op de geschiedenis van dit indrukwekkende complex. Er zijn nog vele vraagtekens over de aard en omvang van de abdij. Het onderzoek zal de komende jaren in meerdere fasen uitgevoerd gaan worden.

Naar overzicht