Baggerwerkzaamheden park ’t Oude Hof en rondom begraafplaats Ruïnelaan

Vanaf 21 oktober tot en met 1 november zal een aantal watergangen rondom park ’t Oude Hof en de begraafplaats van de Ruïnelaan gebaggerd worden. Het baggerwerk wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur uitgevoerd.

Werkzaamheden

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om zo een betere doorstroming en genoeg waterberging te garanderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Zwart Infracare BV uit Wervershoof.
Het baggerwerk wordt vanaf de kant uitgevoerd of met behulp van een schuifboot die de bagger naar een centraal punt schuift. De bagger wordt vervolgens in vrachtwagens afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Overlast

De gemeente spant zich in om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Desondanks kunt u af en toe hinder ondervinden van de werkzaamheden door bijvoorbeeld tijdelijke wegversmallingen. Met borden en hekken worden de wegversmallingen aangegeven.

Heeft u vragen?

Uitvoering door Zwart Infracare BV. Contactpersoon: Tim van ’t Hof. Tel. 06 – 52718622
Begeleiding door Tijhuis Ingenieurs BV. Contactpersoon: Jan van Paridon. Tel. 06 - 29530754

Naar overzicht