Bergen op weg naar aardgasvrij, denkt u mee?

Denk je mee tijdens de informatiebijeenkomst "Energietransitie". Het gaat over:

  • Wat is de Energietransitie?
  • Het proces om tot de Regionale EnergieStrategie (RES) te komen en
  • De Wijkaanpak, de wijze waarop de gemeente als regisseur het verduurzamen van woningen  stimuleert .

Wanneer

Locatie: Vergaderlocatie De Blinkerd te Schoorl (Heereweg 150)

Datum: donderdag  26 september

Tijd: 19.30 uur - 21.10 uur

In 2050 is Nederland aardgasvrij. De overheid heeft besloten dat onze energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. We gaan dus duurzamer wonen en leven. Voor woon-gemeenten als Bergen komt de realisatie hiervan hoofdzakelijk neer op het verduurzamen van onze woningen, de realisatie van duurzame vormen van wijkverwarming, de overstap naar elektrisch vervoer en de realisatie van zonne- en windenergie. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen 2 onderdelen expliciet de aandacht.

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Dit beleid wordt ontwikkeld conform een landelijke opgave uit het Klimaatakkoord.  Alle gemeenten in Nederland doorlopen dit proces, dat  doorloopt  tot voorjaar 2021. Dan zullen de gemeenteraden het RES beleid voor hun gemeente vaststellen. De intentie is de plaatsing van de duurzame energietechnieken zelf voor 2030 te hebben uitgevoerd.

Wijkaanpak

In de toelichting over De Wijkaanpak wordt uitgelegd hoe de gemeente als regisseur van de Energietransitie via de zogenaamde no-regret maatregelen het verduurzamen van woningen stimuleert. Hoe nemen we verbetermaatregelen waar we geen spijt van krijgen? De  gemeente doet dit niet alleen, maar samen met energie-ondernemingen en professionele bedrijven. "

Naar overzicht