BING concludeert: integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed

Onderzoek vastgoed: van verspilling en onrechtmatigheden geen sprake

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed in de periode 2013-2019. Het integriteitsbureau bracht afgelopen week verslag uit aan de raadswerkgroep en geeft aan geen onrechtmatigheden te hebben ontdekt. Ook is er geen sprake van het schenden van integriteit. 

Donderdag 26 september om 21.15 uur wordt het onderzoek in de openbaarheid besproken in de Algemene Raadscommissie (ARC).

Lees het onderzoeksrapport op de pagina Verkoop gemeentelijk vastgoed.

Naar overzicht