Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog. Waar eerder nog gesproken werd over 900 woningen, laat deze bouwbegroting plannen zien om in totaal maar liefst 1200 woningen te bouwen.

De doelstellingen uit het Formatieakkoord Nieuw Vertrouwen zijn omgezet in concrete aantallen nieuwe woningen en dito locaties. Omdat er in de gemeente grote vraag is naar betaalbare woningen, is het college heel tevreden met dit overzicht, dat een voor Bergen ongekend groot aantal nieuwe woningen behelst.

Inzet op woningbouw

Bergen werkt sinds kort met een ‘Taskforce wonen’. Dit is een speciaal team van ambtenaren en de verantwoordelijk wethouder, dat probeert de woningbouw in de gemeente te versnellen. Dit heeft geleid tot dit overzicht per kern van nieuw te bouwen woningen.

Het PAS

De problematiek die is ontstaan vanuit de uitspraken van de Raad van State rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) raken ook aan de projecten binnen de bouwbegroting. Per project wordt op basis van het advies van de commissie Remkes en de reactie daarop van het kabinet een passende oplossing geformuleerd.

Meerjarenbegroting

De bouwbegroting wordt als onderdeel van de meerjarenbegroting behandeld in de Algemene raadscommissie van 10 oktober en de Raadsvergadering van 31 oktober 2019. Op basis van een nu lopend woningbehoefteonderzoek verschijnt nog een nieuwe versie van de bouwbegroting, waarin ook een realisatie-planning is opgenomen.

Naar overzicht