Brief van burgemeester Peter Rehwinkel

Beste inwoners, dames en heren, jongens en meisjes,

Het zijn heftige tijden. Het Corona-virus heeft grote gevolgen en treft onze samenleving diep. Maatregelen, klein en groot, zijn urgent en noodzakelijk om meer leed te voorkomen. De komende drie weken zijn cruciaal en vragen ons om dat te doen wat nodig is. Meer dan we in jaren hebben moeten doen, dienen we te denken in termen van ‘wij’ in plaats van ‘ik’. 

Allereerst, ik hoop dat u gezond en veilig bent. Voor de Nederlanders die ziek zijn op dit moment, ik wens u veel beterschap. 

Zware tijden

Naast de direct getroffenen is het een zware tijd voor onze ondernemers, zzp-ers en de horeca. Zeker in een gemeente als de onze, waar toerisme en recreatie een belangrijke plek innemen, wordt ons ondernemersveld hard geraakt. Ik wil u sterkte wensen en hoop dat u met de steun van anderen door deze crisis zult komen. 

Houdt u aan de maatregelen

In de afgelopen dagen heeft de regering samen met het RIVM diverse maatregelen afgekondigd. Ik vraag u met klem zich hieraan te houden. Vanuit uw verantwoordelijkheid naar uzelf en naar uw medemens. Juist op dit moment is solidariteit van groot belang. Ik benadruk nog maar eens dat hamsteren niet nodig is. Het is niet alleen niet zo vriendelijk tegenover andere mensen, het levert voor het winkelpersoneel extra druk op. En er is genoeg. 

Volg de berichtgeving van het RIVM

Ik wil u daarnaast vragen te vertrouwen op de berichten van het RIVM. Op twitter en andere social media doen veel, soms paniekerige verhalen de ronde. Hoe goed ze ook zijn bedoeld, ze zijn niet altijd waarheidsgetrouw. Luister naar het RIVM. Het RIVM is een wetenschappelijke autoriteit met de meest actuele informatie. 

Dienstverlening gemeente

De afgekondigde maatregelen hebben ook invloed op de werkzaamheden van de gemeente. Onze organisatie heeft de dienstverlening aangepast om u en onze medewerkers te beschermen. U leest hier meer over op de pagina over het Coronavirus. Daar vindt u ook het laatste nieuws hierover. Graag vermeld ik hoezeer vanuit college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad met een ieder binnen onze gemeente wordt meegeleefd.

Let op elkaar

Tot slot, nog twee zaken. In tijden waarin eenzaamheid groeit, is het nu belangrijker dan ooit om op elkaar te letten. En zeker op de ouderen in onze samenleving. Zij hebben ons nodig. Voor jongeren geldt dat zij vast en zeker tot steun zullen zijn. Ik realiseer me dat jullie niet naar jullie sportclubs kunnen, en je misschien zorgen maakt over examens en schooltoetsen.

Daarnaast wil ik mijn enorme waardering laten blijken voor het personeel in de zorg en andere zogeheten cruciale beroepen. Uw tomeloze inzet in de afgelopen dagen is hoopgevend en verdient respect en waardering. Ik neem mijn pet voor u af. 

U weet dat ik als burgemeester van Bergen nog maar net was begonnen. Trots was ik al op de gemeente, en ik hoopte deze op positieve wijze voor het voetlicht te kunnen brengen. Ik weet zeker dat wij ons in komende weken verenigen en samen de strijd vanuit Bergen tegen het coronavirus zullen aangaan.

Burgemeester dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Naar overzicht