Een evenement organiseren? Meld het bij de gemeente!

In onze regio worden heel veel grote en kleine evenementen georganiseerd, zo ook in de gemeente Bergen. Deze evenementen vragen de nodige aandacht van de organisaties zelf, maar ook van de gemeente en de hulpdiensten. De belangrijkste vraag hierbij is altijd: ‘Zijn er voldoende maatregelen genomen, zodat een evenement veilig kan doorgaan?’ Daarom is het noodzakelijk dat u uw evenement eerst aankondigt bij de gemeente. 

Beschikbaarheid hulpdiensten

Vooral bij grotere evenementen is medewerking van de hulpdiensten - zoals politie, brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie - onmisbaar. Bij kleinere evenementen kan het ook nodig zijn dat deze hulpdiensten bijvoorbeeld stand-by staan, voor als er iets gebeurt. Maar de hulpdiensten staan natuurlijk niet altijd en onbeperkt beschikbaar. Het moet daarom goed gespreid worden in de regio. 

Regionale evenementenkalender

De regionale evenementenkalender helpt hierbij. Dit is een initiatief van de Veiligheidsregio waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Op deze kalender worden alle evenementen in de regio geplaatst. Zo hebben hulpdiensten op tijd een overzicht van de evenementen die in de regio worden georganiseerd. Dit is nodig om de schaarse capaciteit van de hulpdiensten zo adequaat mogelijk in te zetten. De regionale evenementenkalender is (nog) niet voor u raadpleegbaar.

Waarom aankondigen?

Als uw evenement op tijd bij ons bekend is, kan er ook op tijd beoordeeld worden of het  evenement op de door u gewenste tijdstip kan doorgaan. Want als er meerdere evenementen binnen de regio Noord-Holland Noord op hetzelfde tijdstip samenvallen, kan dat problemen opleveren. 

Een evenement in 2020? Kondig het vóór 26 oktober 2019 aan!

Wilt u in 2020 een evenement in onze gemeente organiseren? Zorg er dan voor dat u deze uiterlijk 25 oktober 2019 bij ons aankondigt. Alleen dan kunnen we op tijd beoordelen of u het evenement kunt organiseren op de dag(en) die u wilt. Dit kan via het formulier ‘Aankondiging t.b.v. de regionale evenementenkalender’.

Evenement akkoord?

Uw evenement op tijd bij ons melden, betekent niet automatisch dat u een evenementenvergunning krijgt. Een evenementenvergunning vraagt u namelijk pas aan nadat u de melding hebt gedaan en uw evenement op de regionale evenementenkalender staat. 

Vergunning aanvragen

Zodra uw evenement op de regionale evenementenkalender staat, kunt u dus een evenementenvergunning bij ons aanvragen. Houd hierbij rekening met het soort evenement dat u organiseert, in welke categorie het valt: risico, aandacht of regulier. Dit heeft namelijk gevolgen voor de termijn dat u een aanvraag kunt indienen: 25, 19 of 12 weken vóór uw evenement.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen over de regionale evenementenkalender, het formulier of het indienen van een aanvraag, neemt u dan contact op met team APV via (072) 888 00 00 of .

Naar overzicht