Informatieavond vliegtuighinder

Wanneer wordt geluidsoverlast van vliegtuigen minder en (hoe) kan dat worden bereikt? Kunnen vliegmaatschappijen boetes krijgen als ze de geluidsnormen blijven overtreden? Hoeveel klachten zijn er in de gemeente Bergen en neemt het aantal toe? Dat waren belangrijke vragen van bezoekers van de informatieavond over vliegtuighinder in Herberg Binnen in Egmond-Binnen op 24 januari 2019.

De eerste spreker was Sandro Broeke van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit aanspreekpunt inventariseert vragen en klachten van mensen die last hebben van vliegtuiglawaai. De uitkomsten worden meegenomen in het regio-forum van de Omgevingsraad IJmond met daarin de luchtverkeer-sector, de luchtverkeersleiding, Schiphol, afgevaardigden van de lokale, provinciale en landelijke politiek en bewonersvertegenwoordigers.

Net als landelijk is het klachtenaantal van inwoners van Bergen de afgelopen vijf jaar jaarlijks toegenomen. In Bergen is er een toename omdat het vliegverkeer en daarmee het aantal landingen op de Polderbaan is gestegen. De situatie in de gemeente Bergen: in 2018 lieten 136 melders van zich horen (unieke personen: geteld ongeacht het aantal meldingen per persoon). Zij klaagden samen 1354 keer. Broeke kan de toename van vorig jaar niet verklaren, mede omdat het aantal vliegbewegingen niet toenam. Een toehoorder in het publiek vermoedt de oorzaak: “Omdat mensen zich steeds meer gaan irriteren en dat er weinig wordt bereikt.”

Geluidgerelateerd

Van de klachten is 95% procent geluidgerelateerd met als gevolg slaapproblemen. Andere klachten gaan over de aantasting van het milieu en hun leefomgeving, met name luchtkwaliteit en als laatste veiligheid, bijvoorbeeld vliegen over bewoonde gebieden. De gemeente Bergen wijkt hiermee niet af van het landelijke beeld.

Geluidsniveau

Wouter Dalmeijer van NV Luchthaven Schiphol was de tweede spreker. Hij is gespecialiseerd in het meten van geluid. Op diverse plaatsen, bijvoorbeeld sinds twee jaar in Heiloo, staan geluidsmeters. Doel is de omgeving te informeren over het geluidsniveau. De gegevens zijn te zien op Nomos.schiphol.nl. De geluidshinder buiten de contouren rondom Schiphol, zoals in de gemeente Bergen, wordt niet in de berekening meegenomen.

Vanuit het publiek kwam de vraag of er een meetpunt in Egmond-Binnen komt. Het antwoord is dat dat niet het geval is, omdat Egmond-Binnen buiten de geluidscontouren valt. Het college heeft wel om een meetpunt gevraagd, maar dat verzoek wordt niet ingewilligd.

Uitschieters

Ook kwam er een vraag over ‘uitschieters’ van geluid als het vliegtuig draait. Dat klopt, het vliegtuig heeft bij het draaien iets minder draagkracht om omhoog te gaan en dan geeft het vliegtuig ‘iets meer gas’. Dan is het geluid harder.

Verslag van de informatieavond (pdf - 384kb)

Naar overzicht