Molenweidtje tijdelijk geschikt voor tweerichtingsverkeer

Gebieden rondom het Molenweidtje worden (her)ontwikkeld. Hierdoor komt er meer vrachtverkeer en bouwverkeer op het Molenweidtje. Tegelijkertijd gebruiken ook scholieren van de Europese school en andere fietsers deze straat.

Tweerichtingsverkeer

De gemeenteraad heeft op 22 oktober 2020 aan het college gevraagd om het Molenweidtje zo snel mogelijk geschikt te maken voor verkeer in 2 richtingen. Bouwverkeer gaat dan via de Churchilllaan, zodat de Kerkedijk niet met meer bouwverkeer wordt belast.

Tussen de Kerkedijk en het afvalbrengstation blijft eenrichtingsverkeer bestaan. Dit is onder andere nodig omdat het afvalbrengstation opstelruimte nodig heeft.

Fietspad in plaats van voetpad

Om alle verkeer veilig af te wikkelen leggen we langs het Molenweidtje een fietspad aan. En we maken het Molenweidtje geschikt voor verkeer in 2 richtingen. Op de fietsoversteken krijgen fietsers voorrang. Om ruimte te maken voor het fietspad moeten we het voetpad aan de zuidkant opheffen. Het voetpad wordt niet veel gebruikt.

Tijdelijke oplossing

Deze verkeersaanpassingen zijn bedoeld voor de periode waarin wordt gebouwd. Zodra er geen bouwverkeer meer is, richten we het Molenweidtje definitief in. We praten nog met belanghebbenden over de knip in het Molenweidtje. Deze knip maken we bij de definitieve inrichting.

Werkzaamheden starten in maart

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. Maart 2021 starten de werkzaamheden. Deze plannen we zo dat we de straat niet hoeven af te sluiten. Verkeer kan doorrijden langs de werkzaamheden.

Naar overzicht