Noodsignaal aan ministerie over lokale MKB-bedrijven

Een noodsignaal namens onze ondernemers, dat is de kern van een brief van de 4 portefeuillehouders van de BUCH-gemeenten aan het ministerie van Economische Zaken (EZ). Uit gesprekken met lokale ondernemers blijkt dat het MKB dreigt te imploderen. De rijksoverheid moet nú ingrijpen en met maatwerk ondernemers te hulp schieten.

Psychologische klachten

Het water staat de ondernemers tot aan de lippen staat, of zelfs erboven. Daardoor hebben veel ondernemers last van stress, onrust en soms psychische klachten. Deze gezondheidsklachten zijn uiterst serieus. Gezondheid moet bij de bestrijding van het coronavirus bovenaan staan, ook bij ondernemers.

Verder constateren de portefeuillehouders dat het MKB in hun dorpen last heeft van maatregelen van het Rijk of het tekortschieten ervan. Ze horen onder meer de volgende verhalen:

  • Het plafond van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) biedt nog altijd niet voor alle bedrijven een uitkomst. Bijvoorbeeld als gevolg van de organisatiestructuur. Dit zorgt voor scheve verhoudingen tussen vergelijkbare bedrijven.
  • De partnertoets van TOZO3 leidt tot grote financiële problemen. Het dekken van zowel de zakelijke als private vaste kosten op het inkomen van de partner is in de praktijk niet haalbaar.
  • Ondernemers zien hun spaargeld en kredieten verdampen. Zij weten niet goed waar ze hulp kunnen vragen in hun specifieke situaties. Er is behoefte aan een eerstelijnsvoorziening. Die moet met de ondernemer de situatie vaststellen en doorverwijzen naar de juiste hulp.

Lokaal maatwerk

De gemeente heeft een rol bij het toepassen van lokaal maatwerk op de landelijke regelingen. Omdat lokale overheden hun lokale ondernemers namelijk goed kennen. 

Het is ieders plicht om mogelijkheden voor steun aan ondernemers maximaal te onderzoeken; dat geldt van Rijk tot gemeente. De bestuurders van de BUCH-gemeenten houden het contact met hun ondernemers op peil. En willen binnen de gemeentelijke mogelijkheden optimale ondersteuning blijven bieden.

Toekomstperspectief

De 4 gemeentebesturen willen dat er een vangnet komt. Voor alle ondernemers en hun gezinnen die een zaak hebben opgebouwd en nu met grote stress te maken hebben. Nationale en lokale overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En gezamenlijk optrekken om het MKB toekomstperspectief te bieden in coronatijd.

Naar overzicht