Parkeertarieven 2020

Op 12 december heeft de gemeenteraad de nieuwe tarieven voor het parkeren vastgesteld. De prijzen zijn gemiddeld met 1,5 procent verhoogd. Uitzondering daarop zijn de verblijfsrecreantenvergunning en de strandhuisjesvergunning; de strandhuisjesvergunningen worden verhoogd van €110,40 naar €300 en de verblijfsrecreantenvergunning van € 165,60 in 2019 naar € 300,00 in 2020. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten omdat deze vergunningen in de praktijk vaak oneigenlijk gebruikt worden.

Tarieven kort parkeren – Schoorl tijdelijk gratis

De tarieven bij de parkeermeter zijn verhoogd met 5 cent. Voor een uur parkeren betalen inwoners en bezoekers nu €1,95 in plaats van €1,90. Verder heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om, in afwachting van nieuw te ontwikkelen parkeerbeleid, in Schoorl geen parkeerbelasting te heffen in de maanden januari en februari 2020. In die maanden kan daar dus gratis geparkeerd worden.

Parkeervergunningen inwoners blijft gratis

Voor inwoners is de eerste vergunning per adres nog altijd kosteloos. Elke volgende bewonersvergunning kost in 2020 € 55,15. Dat is stijging van 2 % ten opzichte van 2019. Ook de andere parkeervergunningen stijgen met circa 2%. De verblijfsrecreantenvergunning en de strandhuisjesvergunning daarentegen zijn wel flink verhoogd. Dit heeft de gemeenteraad middels een amendement besloten op de vergadering van 12 december. De gemeenteraad wil met deze verhoging het oneigenlijke gebruik van deze vergunningen tegengaan, bijvoorbeeld als geparkeerd kan worden op eigen terrein. Wanneer gasten parkeren op het eigen terrein van het hotel of de accommodatie, is er meer ruimte vrij op straat voor parkeren door inwoners.

Huidige vergunning langer geldig tot eind januari 2020

Omdat de gemeente de bedragen later dan gebruikelijk heeft vastgesteld, ontvangen de inwoners hun parkeervergunning(en) voor 2020 pas in januari 2020. Om die reden blijven de huidige parkeervergunningen van 2019 geldig tot 31 januari 2020. Bezitters van een parkeervergunning ontvangen hierover ook nog een brief van de gemeente. Had u in 2019 geen parkeervergunning en wilt u die voor de eerste keer aanvragen, vermeld dit dan bij uw aanvraag. Eerste aanvragers behandelt de gemeente dan met voorrang.

Vergunning 2020 2019
Eerste vergunning per huishouden betaald parkeren gebied gratis gratis
Tweede vergunning 55,10 54,10
Bezoekersvergunning 44,15 43,30
Verblijfsrecreantenvergunning 300,00 165,60
Zorgvergunning per kern 54,00 53,00
Zorgvergunning gemeentebreed 216,45 212,25
Wijziging in parkeervergunning 33,70 33,10
Strandhuisjesvergunning 300,00 110.40
Marktliedenvergunning 55,15 54,10
Naar overzicht