Reconstructie Julianastraat Egmond aan Zee

De Julianastraat  wordt opnieuw bestraat. De bestaande constructie blijkt onvoldoende draagkracht te hebben en is op plaatsen verzakt.

In overleg met (een deel van) de bewoners is er een nieuw inrichtingsplan gemaakt.

In dit plan zijn een aantal wensen van de bewoners meegenomen. Zo wordt de drempel met de Dennenlaan wat steiler gemaakt om het verkeer meer af te remmen. Verder zal onder de straat een fundering aangebracht worden om verzakkingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Locatie

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Dr. Wiardi Beckmanlaan en de Piet Heinstraat.

Planning

De werkzaamheden zijn verdeeld in twee fases.

  • Fase 1 (gedeelte tussen Piet Heinstraat en Wilhelminastraat) start op maandag 8 april en zal in principe op  26 april gereed zijn. Tijdens het Paasweekend zal alles bereikbaar zijn.
  • Fase 2 (gedeelte tussen Wilhelminastraat en DR. Wiardi Beckmanlaan) zal na het Paasweekend van start gaan op 29 april en loopt tot 29 mei.

Bereikbaarheid

Auto’s zullen omgeleid worden vanaf de Voorstraat zo ook vanaf de Dr. Wiardi Beckmanlaan. Het eenrichtingsverkeer in de Piet Heinstraat en Emmastraat zal tijdelijk worden opgeheven.

De trottoirs zullen bereikbaar blijven voor voetgangers. Bewoners kunnen dan ook ten alle tijden hun huis te voet bereiken. Bewoners die de fiets gebruiken zullen moeten afstappen en het werkvak waar gewerkt wordt met de fiets aan de hand via het trottoir moeten passeren.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zal er op het opgebroken gedeelte niet geparkeerd kunnen worden. U wordt verzocht uw auto elders in de wijk te parkeren. Mensen die op eigen erf kunnen parkeren en geen parkeervergunning hebben kunnen zich melden bij de gemeente voor een tijdelijke parkeervergunning.

Afval

Het huisvuil zal buiten het werkvak aangeboden moeten worden. Vraag zo nodig de mensen van de aannemer Min, zij helpen u graag.

Contact

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de fa. Min uit Bergen. Het dagelijks toezicht tijdens de uitvoering is in handen van de heer Coen Heijne (tel.nr. 06 – 58824104).

Voor vragen kunt u contact opnemen met B. Henneman, Projectleider civiele techniek van het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer  072 8880000.

Naar overzicht