Renovatie Slotkwartier Egmond aan de Hoef gestart

In Egmond aan den Hoef is de renovatie gestart van het voormalige schooltje en raadhuisje. De locatie wordt museum en cultuurhuis met de naam Huys Egmont.

Tentoonstellingen in Huys Egmont

In een deel van Huys Egmont komt een interactieve tentoonstelling over abdij, slot, bewoners en bezoekers die de ruïne tekenden of schilderden. Daarnaast blijft er ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De permanente expositie is nog niet helemaal af als de deuren open gaan. De opening is halverweg 2021.

Fondsenwerving voor tentoonstelling

Stichting Historisch Egmond is bezig met fondsenwerving om de tentoonstelling te kunnen maken. Hiervoor zijn ambassadeurs benaderd en is een comité van aanbeveling opgericht.

Doolhof op voormalig schoolplein

Het voormalige schoolplein aan de achterzijde wordt ingericht als doolhof. Daarin komen speelelementen die een relatie hebben met het grote kasteel dat ooit in Egmond aan den Hoef stond.

Impuls voor Slotkwartier

De werkzaamheden zijn onderdeel van het Uitvoeringskader Slotkwartier. Dit is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Het Slotkwartier krijgt hiermee een nieuwe impuls. Het wordt een verblijfsgebied waar iets te beleven valt van de rijke historie van het gebied.

steigers rondom Huys Egmont
Naar overzicht