Stappen naar aardgasvrij 2050

Binnen nu en 30 jaar maakt Nederland geen gebruik meer van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In 2050 zijn ook alle woningen in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord dat de Rijksoverheid heeft opgesteld. Daarvoor is de Visie Aardgasvrije Wijken Bergen opgesteld.

In de visie staat hoe de gemeente de komende 30 jaar van het aardgas af gaat. Welke wijken het meest kansrijk zijn om te starten. En welke stappen er genomen moeten worden. Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad deze Visie Aardgasvrije Wijken Bergen aangenomen. Als u wilt weten wat er staat in deze visie, kijk dan onder aardgasvrije wijken.

Kansrijke gebieden

In de gemeente Bergen zijn een aantal gebieden kansrijk om als eerste van het aardgas af te halen. Dit zijn de gebieden Egmond aan Zee, Bergen Centrum (Saenegheest en Rekere) en Bergen (Beekhove en Coninx). Hier doen wij vervolgonderzoek. Daarbij betrekken wij de inwoners van deze gebieden. Het betekent niet dat meteen al een schep de grond in gaat.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft een belangrijke rol om inwoners en ondernemers op weg te helpen om deze verandering verantwoord te doorlopen. Dit betekent dat de gemeente allereerst onderzoek doet naar alternatieven voor aardgas. En welke stappen de komende 10 jaar gezet kunnen worden. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners en ondernemers in energiebesparing. Door bewustwordingsacties voort te zetten en inkoopacties te organiseren.

Inwoners bepalen tempo van de verandering

Als inwoner bent u tot niets verplicht. U kunt aardgas blijven gebruiken. Dit zal niet van de één op de andere dag verdwijnen. Door het nemen van energiebesparende maatregelen hoeft er minder aardgas gebruikt te worden.

Inwoners die de komende jaren investeren in deze maatregelen besparen hiermee op hun energierekening. Zij vergroten hiermee de mogelijkheid om op termijn zonder aardgas hun huis te verwarmen. De inwoners bepalen hiermee het tempo van deze verandering. De gemeente wil hierbij graag ondersteunen in het bieden van een weloverwogen alternatief. 

Vervolgstap

De projectgroep maakt een voorstel in welke van de drie mogelijk kansrijke wijken het vervolgonderzoek starten. Als u in een gebied woont waar vervolgonderzoek gestart wordt, krijgt u hiervan tijdig bericht. 

De projectgroep bestaat uit professionele betrokkenen, zoals netbeheerder Liander en woningcorporatie KennemerWonen, en de gemeente.

Naar overzicht