Startschot voor lokaal sportakkoord

Op 5 november in het gemeentehuis van Bergen ondertekende wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers van diverse sport- en beweegaanbieders uit Bergen een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het lokale sportakkoord is een onderdeel daarvan. Het ministerie stelt subsidie beschikbaar en Bergen zet deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het lokale sportakkoord.

Doel

Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Bergen samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Een lokaal sportakkoord sluit prima aan op onze bestuurlijke doelen”, vertelt sportwethouder Antoine Tromp. “Juist door de krachten te bundelen en kennis te delen met sportverenigingen en maatschappelijke partners houden we onze kernen vitaal. Bovendien zorgen voor een aantrekkelijk sportklimaat in onze gemeente”.

Naar overzicht