Subsidie voor 'opplussen' woningen

Het college van Bergen heeft besloten weer subsidie beschikbaar te stellen voor het ‘opplussen’ van woningen. De regeling van vorig jaar krijgt daarmee een vervolg. De regeling wordt verlengd tot 31 december 2019. Er is maximaal € 40.000 beschikbaar.

Het doel van de regeling is mensen te stimuleren langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het gaat om aanpassingen die het huis veiliger en comfortabeler maken. Bijvoorbeeld voor een handgreep in de wc of anti-sliptegels in de douche.

Evaluatie 2017

De gemeente heeft de regeling van vorig jaar geëvalueerd. Hieruit blijkt dat tachtig inwoners van Bergen interesse hadden en dat zestig personen bezoek hebben gehad van een vrijwilliger van de stichting Welzijn Bergen. Hiervan hebben uiteindelijk dertig mensen aanpassingen in hun woning gedaan in het kader van dit project. Hiermee was € 20.929 gemoeid. Er was € 49.360 beschikbaar.

meer informatie
Naar overzicht