Toelichting restauratie en verbouw Slotweg

Deze week kregen wij naar aanleiding van een krantenartikel enkele vragen over de restauratie en verbouw van Slotweg 4-12 in Egmond aan den Hoef. Het ging vooral over de sloop van wat heel vroeger de smederij/smidse was. We vinden het goed om het een en ander toe te lichten in dit bericht. De restauratie verloopt op dit moment volgens vergunning. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is akkoord met de plannen. De vergunning is verleend, gepubliceerd en onherroepelijk.

Gemeentelijk monument

De ontwikkeling vindt plaats in een gemeentelijk monument. Een gebouw is meestal als geheel aangewezen als monument, inclusief interieur, exterieur, constructie, enzovoorts. Meestal is bij aanwijzing niet precies aangegeven of er minder monumentale onderdelen zijn. Ook de smederij was hier onderdeel van het monument.

Bouwhistorisch onderzoek

Vaak wordt pas nadrukkelijker bekeken welke onderdelen meer of minder monumentaal zijn als een eigenaar een plan ontwikkelt voor het monument. Ook in dit geval is een deskundig bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en is geconstateerd dat de voormalige smederij geen cultuurhistorische waarden meer heeft. De smederij was al niet meer het charmante gebouwtje op de oude foto bij het artikel. Zie bovenstaande foto van de smederij uit 2018 voor een indruk.

Naar overzicht