Urgentie vergunninghouders blijft behouden in Bergen

Gemeente Bergen houdt vast aan urgentie voor vergunninghouders. Dat bevestigt het college naar aanleiding van de media-aandacht over de huisvesting van vergunninghouders.

Per 1 juli 2017 is een wetswijziging ingegaan waarbij de automatische urgentie voor huisvesting van vergunninghouders is komen te vervallen. In deze wet is ook opgenomen dat gemeenten verplicht blijven om vergunninghouders tijdig te huisvesten.

De gemeente Bergen heeft er in 2017 voor gekozen om de urgentie voor vergunninghouders te behouden, omdat gemeenten nog steeds verplicht zijn vergunninghouders tijdig te huisvesten. De Provincie Noord-Holland houdt hier ook toezicht op en kan op kosten van de gemeente ingrijpen als de gemeente te veel achter loopt op de taakstelling.

Tijdige opvang van vergunninghouders is ook van belang om een snelle start te kunnen maken in het inburgeringsproces. Zo kan het Integratie-en participatietraject zoals taallessen, onderwijs en scholing, begeleiding naar werk zo snel mogelijk beginnen. Het integratie-en participatietraject is gericht op het meedoen in de samenleving en op het verkrijgen van economische zelfstandigheid.

Naar overzicht