Voorkeursvariant college voor herbouw De Beeck

Voorkeursvariant college voor herbouw De Beeck

De gemeente werkte de afgelopen periode vijf varianten uit voor de herbouw van De Beeck aan het Molenweidtje in Bergen. Het college heeft op dinsdag 24 juli voorkeur uitgesproken voor een multifunctioneel centrum met een zwembad, raadzaal en commissiezalen, een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies. Ook komt er weer een biljartruimte en een multifunctionele (ballet) zaal. Jongerencentrum Frats keert terug. “Met deze variant wordt een maximaal maatschappelijk rendement gehaald”, aldus wethouder Jan Houtenbos.

 Zwembad komt ongeveer in dezelfde vorm terug

Het zwembad komt ongeveer in dezelfde vorm terug. Alleen het kreekje in het recreatiegedeelte wordt vervangen door interactieve speelelementen.

Fitness en fysiotherapie

Bij sport- en zorggerelateerde functies moet worden gedacht aan bijvoorbeeld fitness en fysiotherapie. In de sporthal kunnen door scheidingswanden drie volwaardige gymzalen gecreëerd worden, die buiten schooltijd voor andere sporten beschikbaar zijn.

Sauna

Een sauna is niet meegenomen in de voorkeursvariant van het college, omdat een sauna verhoudingsgewijs hoge onderhouds-en schoonmaakkosten met zich meebrengt en een relatief gering aantal inwoners hiervan gebruikmaakt.

Tennisbanen

De tennisbanen keren in geen enkele variant terug, omdat deze functie niet verenigbaar is met een voorziening voor het gymnastiekonderwijs voor scholen. De gemeente is in overleg met de TC Bergen voor een alternatief.

Zeer duurzaam gebouw

Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid. “Het gebouw wordt gasloos, voorzien van hoogwaardige isolatie en het hele dak wordt bedekt met zonnepanelen. De inzet is energieneutraal, dat is zeer vooruitstrevend voor een complex met zwembad.”

De wethouder wil het openbare gebied er omheen uitnodigend inrichten voor jong en oud en bijvoorbeeld bewegingstoestellen laten plaatsen die je in andere gemeenten al ziet.

Inloopbijeenkomst

Omwonenden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over dit onderwerp, zijn op dinsdag 11 september van harte welkom op een inloopbijeenkomst. De inloop is van 19.00-20.30 uur in het restaurant van de woonzorglocatie Oudtbugh, Molenweidtje 1 in Bergen.

Bespreking raadscommissie en gemeenteraad

De algemene raadscommissie bespreekt dit collegevoorstel op 13 september. Behandeling in de gemeenteraad staat gepland op 4 oktober.

Planning

Als de raad heeft ingestemd op 4 oktober, start de gemeente met het opstellen van het definitieve Programma van Eisen en volgt de aanbesteding.

Verzekeringsgelden

De Beeck in Bergen werd op 13 oktober 2017 bijna geheel door brand verwoest. De verzekering keert in principe een bedrag uit voor herbouw van eenzelfde soort accommodatie, met dezelfde bestemming. De planning is dat de gemeente uiterlijk in oktober 2019 concrete bouwplannen overlegt en uiterlijk een jaar later met de bouw start. De planning is dat de nieuwe Beeck medio 2021 in gebruik worden genomen.

Naar overzicht