Zorg, onderwijs en werk

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten ook beschikken over leefgeld en toegang hebben tot gezondheidszorg. De kinderen moeten naar school kunnen gaan. 

Werk en inkomen voor Oekraïners

De Nederlandse overheid is nog in gesprek over mogelijke ondersteuning. Wij verwachten hier later meer informatie over.

Mensen uit Oekraïne mogen in Nederland werken onder voorwaarden. Informatie over in dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen.

Werken

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft een informatiefolder gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen over werken via een uitzendbureau, waar ze op moeten letten en welke uitzendbureaus lid zijn van de ABU. De folder is ook beschikbaar in het Oekraïens, Russisch en Engels. 

Op de website van ABU vindt u informatie over werken via een uitzendbureau.

Bankrekening in Nederland openen

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen een bankrekening in Nederland openen.

Kinderen en school

Kinderen uit Oekraïne mogen in Nederland naar school. De gemeenten en schoolbesturen doen hun best om onderwijsplaatsen te organiseren voor deze kinderen. Houd er rekening mee dat het onderwijs niet voor alle kinderen direct vanaf dag 1 georganiseerd is. 

Scholen voor Oekraïense kinderen 

Er zijn speciale scholen voor kinderen die nog niet (voldoende) Nederlands spreken. Ze hebben ervaring met onderwijs aan vluchtelingen. 

De bedoeling is om kinderen zo veel mogelijk op te vangen op de specifieke taalscholen. Soms is het beter nog even te wachten met naar school gaan tot er een definitieve opvangplek is geregeld. Dan hoeven kinderen niet telkens van school te wisselen.

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar

Kinderen kunnen zich het beste wenden tot de basisschool het dichtst bij de opvangplek. De basisschool stemt met ouders en leerling en de ambulant begeleider nieuwkomers af wat de beste plek is voor de leerling. Hier is sprake van maatwerk. 

Leerlingen vanaf 12/13 jaar (voortgezet onderwijs)

Jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland meestal eerst naar een internationale schakelklas (ISK). Een ISK is onderdeel van een reguliere middelbare school. Als een leerling er klaar voor is, kan hij of zij verder in het reguliere voortgezet onderwijs.

ROC beroepsonderwijs

Oekraïners vanaf 18 jaar kunnen zich inschrijven voor een beroepsopleiding bij het ROC als ze bij een gemeente zijn ingeschreven. Het ROC nodigt kandidaten uit op basis van aanmelding en beschikbare plekken in de groepen

Vervoer naar de schakelklas

Als een leerling geen vervoer naar de schakelklas heeft vanuit de opvanglocatie, gebruik dan het formulier leerlingenvervoer aanvragen (pdf, 189 KB). Het formulier in in het Nederlands en in het Oekraïens.

Zorg en gezondheid

Het verlenen van medische zorg aan onverzekerde vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling noodzakelijke zorg onverzekerden. Dit betekent dat de zorgverlener bij het CAK subsidie kan aanvragen voor de zorg die wordt verleend. Lees meer over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland (in Oekraïens, Nederlands en Engels).

Zorgverzekering

Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via Regeling Medische Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne (RMO). 

U leest alle informatie hierover op de website Refugee Help (Ook in Oekraïense vertaling).

Tandartsverzekering 

De tandheelkundige zorg die in het basispakket zit wordt vergoed met de subsidie voor onverzekerden.

Kosten medicijnen

Dat hangt af van de situatie:

  • Als u geen asiel hebt gevraagd en niet in Nederland werkt, dan wordt de rekening betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. U hoeft zelf niets te betalen.
  • Hebt u asiel aangevraagd, dan worden de zorgkosten betaald uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) U hoeft zelf niets te betalen.
  • Als u in Nederland werkt, moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt dan (een deel van) uw medicijnen. Meer informatie hierover vindt u op zorgverzekeringslijn ukrainian (in het Oekraïens, Engels en Nederlands)

Als de zorgverlener vraagt te betalen, meld dan aan de zorgverlener dat het CAK of de RMA de rekening betaalt. Betaal zelf niets. Medicijnen zonder recept die door de basisverzekering vergoed worden, worden nu via CAK betaald.

Kosten bril

Een vergoeding voor een bril valt niet onder basisverzekering. Advies is om een goedkope tijdelijke vervanging te regelen bij een winkelketen. Of via goedkopere opticiens als Hans Anders of Pearl. 

Huisdieren

Op de website zorg voor dieren uit Oekraine vindt u informatie over zorg en onderdak voor huisdieren

Gratis kringloopwinkel Kooiplein Castricum

Er is een speciale gratis 'kringloop' winkel geopend in de oude garage op het Kooiplein in Castricum (naast het gemeentehuis). In deze ruimte worden spullen ingezameld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

De openingstijden zijn:

  • maandag van 15.00 uur tot 17.00 uur
  • woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur
  • zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur