Waar ben ik ?
Contract ondertekenen
Datum 22 | 06 | 2017

Aanbestedingen

De gemeente Bergen streeft naar een rechtmatige, doelmatige en transparante wijze van inkopen en aanbesteden.

De gemeente Bergen wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Dit beleid helpt de gemeente in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.

Professionele samenwerking

Het zorgt ook voor een juiste inbedding van de actuele politieke thema’s zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en het stimuleren van lokaal ondernemerschap. De gemeente Bergen wil met dit beleid haar medewerkers en externe leveranciers een handvat bieden voor een professionele samenwerking bij inkooptrajecten.

De (Europese) aanbestedingen kunt u vinden op de www.tenderned.nl De website wordt in een nieuw venster geopend

Downloads

Inkoopproces Jeugd en/of Wmo

Bent u zorgaanbieder en geïnteresseerd in het regionale inkoopproces voor jeugdhulp en/of voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kunt u hierover informatie vinden op de regionale website De website wordt in een nieuw venster geopend.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Op 8 december 2016 heeft de gemeente Bergen Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Als deelnemer van het Manifest wil de gemeente Bergen de effectiviteit en de impact van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vergroten. Er is een actieplan opgesteld om hier een concrete invulling aan te geven.

Terug naar boven