Waar ben ik ?
Winkelstraat met uitstalling
Datum 06 | 04 | 2018

Praktische zaken

 

Bedrijfsafval

Wanneer u een bedrijf heeft, valt uw afval niet onder het zogenaamde huishoudelijk afval maar onder bedrijfsafval. U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier afvoeren van uw afval. Daarbij bent u vrij om een inzamelaar te kiezen. Via de afvalgids kunt u per branche een inzamelaar kiezen. Bedrijfsafval kan niet aangeboden worden bij de afvalbrengstations in de gemeente.

Gemeentelijke belastingen

Als ondernemer in Bergen kunt u te maken krijgen met de volgende gemeentelijke belastingen of heffingen.

  • Onroerende-zaakbelasting - Iedere huurder/gebruiker en eigenaar van een bedrijf betaalt onroerende-zaakbelasting. Bij de onroerende-zaakbelasting wordt gekeken naar de waarde van woning of bedrijfspand. Die waarde wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
  • Rioolheffing - Iedere huurder/gebruiker betaalt jaarlijks rioolheffing
  • Precariobelasting  - Voor het gebruik van openbare gemeentegrond of de ruimte erboven betaalt u precariobelasting. Voorbeelden: het stallen van bouwmaterialen, het uitstallen van koopwaar, en het uitzetten van een terras op het trottoir.
  • Toeristenbelasting - Iedereen die in Bergen tegen betaling overnachting biedt aan mensen die niet in Bergen wonen betaalt toeristenbelasting.

Cocensus

De belastingzaken voor gemeente Bergen worden door Cocensus uitgevoerd. Dit is een gemeenschappelijke regeling (GR) van diverse gemeenten. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de heffing en invordering van diverse gemeentelijke belastingen ondergebracht. Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u kijken op de website van Cocensus.

Beschut werk

Mensen met een beperking hebben soms veel begeleiding of aanpassingen nodig om te kunnen werken. Zij kunnen beschut werken.  Voor meer informatie voor werkgevers over beschut werken kunt u kijken op de website van Beschut aan de bak De website wordt in een nieuw venster geopend.
 

Terug naar boven