Waar ben ik ?
Winkelstraat
Datum 15 | 07 | 2016

Zelfstandigenloket

Het Halte Werk Zelfstandigenloket De website wordt in een nieuw venster geopend adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere ondernemers en ondernemers die het ondernemerschap beëindigen.

Het loket is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten in Noord-Holland en werkt aan de dienstverlening voor zelfstandige ondernemers.

Begeleiding

Zij begeleiden:

  • startende zelfstandigen
  • zelfstandigen die door tegenvallende bedrijfsresultaten in financiële problemen zijn gekomen
  • zelfstandigen die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen
  • uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf
  • oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een inkomensvoorziening

Uitvoering regelingen

Het Zelfstandigenloket De website wordt in een nieuw venster geopend voert een aantal regelingen uit. Bijvoorbeeld het:

  • Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
  • de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Terug naar boven