Waar ben ik ?
Winkelstraat
Datum 15 | 07 | 2016

Zelfstandigenloket

Het Halte Werk Zelfstandigenloket  adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere ondernemers en ondernemers die het ondernemerschap beëindigen.

Het loket is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten in Noord-Holland en werkt aan de dienstverlening voor zelfstandige ondernemers.

Begeleiding

Zij begeleiden:

  • startende zelfstandigen
  • zelfstandigen die door tegenvallende bedrijfsresultaten in financiële problemen zijn gekomen
  • zelfstandigen die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen
  • uitkeringsgerechtigden die zich willen oriënteren op het starten van een eigen bedrijf
  • oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een inkomensvoorziening

Uitvoering regelingen

Het Zelfstandigenloket voert een aantal regelingen uit. Bijvoorbeeld het:

  • Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
  • de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Terug naar boven